Funkcja MIRR

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu dla serii okresowych przepływów gotówkowych (wydatków i dochodów).

Składnia

MIRR ( wartości (); Stopa_finansowa; stopa_reinwestycji)

W składni funkcji MIRR występują następujące argumenty:

Argument

Opis

wartości ()

Argument wymagany. Tablica liczb podwójnej precyzji określających wartości przepływów gotówkowych. Tablica musi zawierać co najmniej jedną wartość ujemną (płatność) i co najmniej jedną wartość dodatnią (wpływ).

stopa_finansowa

Wymagane. Podwójne określający stopę procentową wypłacane jako koszt finansowych.

stopa_reinwestycji

Wymagane. Podwójne określający stopę procentową odebranych w z reinwestycji pieniężnych.


Uwagi

Zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu jest wewnętrznej stopy zwrotu, gdy płatności i dochodów gotówkowe mają różne stopy. Funkcja MIRR uwzględnia zarówno koszt inwestycji (Stopa_finansowa) i stopa procentowa uzyskany z ponownego zainwestowania środków pieniężnych (stopa_reinwestycji).

Argumenty Stopa_finansowa i stopa_reinwestycji są wartości procentowych wyrażoną w postaci dziesiętnej. Na przykład 12 procent jest wyrażony jako 0.12.

Funkcja MIRR wykorzystuje kolejność wartości w tablicy do interpretacji kolejności wydatków i dochodów. Pamiętaj wprowadzić wartości potwierdzenia płatności i w poprawnej kolejności.

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji MIRR zwraca wartość zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów gotówkowych, zawarte w tablicy Values(). LoanAPR reprezentuje finansowe odsetek, a InvAPR — stopa procentowa uzyskany z ponownego zainwestowania.

Dim LoanAPR, InvAPR, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
LoanAPR = .1 ' Loan rate.
InvAPR = .12 ' Reinvestment rate.
Fmt = "#0.00" ' Define money format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = MIRR(Values(), LoanAPR, InvAPR)
Msg = "The modified internal rate of return " & _
"for these five cash flows is"
Msg = Msg & Format(Abs(RetRate) * 100, Fmt) & "%."
' Display internal return rate.
MsgBox Msg

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×