Funkcja Log

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą logarytm naturalny liczby.

Składnia

Dziennika ( numer )

Liczba argument jest typu Podwójna lub dowolne prawidłowe wyrażenie numeryczne większa od zera.

Spostrzeżenia

Logarytm naturalny to logarytm o podstawie e. stałae jest około 2,718282.

Aby obliczyćn logarytmów base - wartość x , podzielenie logarytmu naturalnego x przez logarytm naturalny n w następujący sposób:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Poniższy przykład przedstawia niestandardowe funkcjęn zwracającej logarytmów base-10:

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

Static Function Log10(X)
Log10 = Log(X) / Log(10#)
End Function

Przykład

W tym przykładzie użyto funkcji Log Zwraca logarytm naturalny liczby.

Dim MyAngle, MyLog
' Define angle in radians.
MyAngle = 1.3
' Calculate inverse hyperbolic sine.
MyLog = Log(MyAngle + Sqr(MyAngle * MyAngle + 1))

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×