Funkcja Len

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca wartość typu Liczba długa zawierającą liczbę znaków w ciągu lub liczbę bajtów wymaganych do przechowania zmienna.

Składnia

Len ( ciąg | nazwa_zmiennej)

W składni funkcji występują następujące argumenty:

Argument

Opis

ciąg

Dowolne prawidłowe wyrażenie tekstowe. Jeśli ciąg zawiera wartość Null, zostanie zwrócona wartość Null.

nazwa_zmiennej

Dowolna nazwa prawidłową zmienna. Jeśli nazwa_zmiennej zawiera wartość Null, zostanie zwrócona wartość Null. Jeśli nazwa_zmiennej jest wartość typu Wariant, długość traktuje go tak samo jako ciąg i zawsze zwraca liczbę znaków, które zawiera.


Uwagi

Jeden (i tylko jeden) z dwóch argumentów możliwe musi być określony. Typy zdefiniowane przez użytkownika Funkcja DŁ zwraca rozmiar zostaną zapisane w pliku.

Uwaga: Funkcja dł.b z bajt danych zawartych w ciągu, tak jak w językach dwubajtowych znaków dwubajtowych. Zamiast zwraca liczbę znaków w ciągu, Funkcja DŁ.b zwraca liczbę bajtów reprezentujących tego ciągu. Typy zdefiniowane przez użytkownika Funkcja DŁ.b zwraca rozmiar w pamięci, łącznie z dowolnym dopełnienia między elementami. Przykładowy kod, który używa dł.b, zobacz w drugim przykładzie tego tematu.

Uwaga: Len nie można określić rzeczywisty liczbę bajtów wymaganych użycia z ciągów zmiennej długości w typach danych zdefiniowanych przez użytkownika do przechowania.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W pierwszym przykładzie użyto zwraca liczbę znaków w ciągu lub liczbę bajtów wymaganych do przechowania zmiennej. Typ ... Typ zakończenia blok definiowania CustomerRecord musi poprzedzać słowo kluczowe prywatne występuje w module klasy. W module standardowym instrukcja typu może być publiczna.

Type CustomerRecord    ' Define user-defined type.
ID As Integer ' Place this definition in a
Name As String * 10 ' standard module.
Address As String * 30
End Type
Dim Customer As CustomerRecord ' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, MyCur As Currency
Dim MyString, MyLen
MyString = "Hello World" ' Initialize variable.
MyLen = Len(MyInt) ' Returns 2.
MyLen = Len(Customer) ' Returns 42.
MyLen = Len(MyString) ' Returns 11.
MyLen = Len(MyCur) ' Returns 8.

Drugi przykład używa dł.b i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika (LenMbcs) zwraca liczbę znaków w ciągu, jeśli ANSI jest używany do przedstawiania ciągu.

Function LenMbcs (ByVal str as String)
LenMbcs = LenB(StrConv(str, vbFromUnicode))
End Function
Dim MyString, MyLen
MyString = "ABc"
' Where "A" and "B" are DBCS and "c" is SBCS.
MyLen = Len(MyString)
' Returns 3 - 3 characters in the string.
MyLen = LenB(MyString)
' Returns 6 - 6 bytes used for Unicode.
MyLen = LenMbcs(MyString)
' Returns 5 - 5 bytes used for ANSI.
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×