Funkcja IsObject

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy identyfikator (Visual Basic) reprezentuje obiekt zmienna.

Składnia

Funkcja IsObject ( identyfikator )

Wymagane identyfikatorargument jest nazwą zmiennej.

Uwagi

Funkcja IsObject jest przydatne tylko podczas ustalania, czy wartość typu Wariant jest VarTypeo wartości vbObject. To może wystąpić, jeśli wariantu rzeczywiście odwołuje się (lub odwoływał) obiektu lub jeśli zawiera ono nic.

Funkcja IsObject zwraca wartość PRAWDA , jeśli identyfikator jest zmienną zadeklarowane z typem obiekt lub dowolnego typu prawidłową klasa lub identyfikator jest wariantuVarTypeo wartości vbObjectlub obiektu zdefiniowane przez użytkownika; w przeciwnym razie zwraca wartość False. Funkcja IsObject zwraca wartość True , nawet jeśli zmienna została ustawiona na nie.

Za pomocą wyłapywanie błędów należy upewnić się, że odwołanie do obiektu jest prawidłowy.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji IsObject do określenia, czy identyfikator reprezentuje zmienną obiektu. MyObject i YourObject są zmienne obiektów tego samego typu. Są to nazwy ogólne używany tylko do celów ilustracji.

' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, YourObject, MyCheck
Dim MyObject As Object
Set YourObject = MyObject ' Assign an object reference.
MyCheck = IsObject(YourObject) ' Returns True.
MyCheck = IsObject(MyInt) ' Returns False.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×