Funkcja IsMissing

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość logiczną wskazującą wartość czy opcjonalne wariantuargument przekazane do procedura.

Składnia

IsMissing ( nazwa_argumentu )

Argument wymagany nazwa_argumentu zawiera nazwę opcjonalne wariantu argument procedury.

Spostrzeżenia

Funkcja IsMissing do wykrywania, czy opcjonalne argumenty wariantu udzielono Ci przy wywołaniu procedury. Funkcja IsMissing zwraca wartość True Jeśli żadnej wartości przekazano dla określonego argumentu; w przeciwnym razie zwraca wartość False. Jeśli Funkcja IsMissing zwraca wartość PRAWDA dla argumentu, użycie brakującego argumentu w inny kod może spowodować błąd zdefiniowane przez użytkownika. Jeśli Funkcja IsMissing jest używany na wartość argumentu ParamArray , zawsze zwraca wartość False. Wykrywanie pustego ParamArray, test, aby sprawdzić, czy granica górna tablicy jest mniejsza niż dolna.

Uwaga : Funkcja IsMissing nie działa na prostych typach danych (na przykład Liczba całkowita lub podwójne), ponieważ w odróżnieniu od wariantynie masz przewiduje "Brak" bitu flagi. Z tego powodu składnia definiowania argumentów opcjonalnych umożliwia określanie wartości domyślnej. W przypadku pominięcia argumentu podczas wywołania procedury argument ma wartość domyślną, tak jak w poniższym przykładzie:

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

Sub MySub(Optional MyVar As String = "specialvalue")
If MyVar = "specialvalue" Then
' MyVar was omitted.
Else
...
End Sub

W większości przypadków można pominąć If MyVar test całkowicie dokonując wartość domyślna równa wartości ma MyVar zawierać, jeśli użytkownik pominie w wywołaniu funkcji. Dzięki temu kodzie bardziej zwartym i wydajność.

Przykład

W tym przykładzie funkcja IsMissing Sprawdź, jeśli argument opcjonalny przekazano do procedury zdefiniowane przez użytkownika. Należy zauważyć, że argumenty opcjonalne można teraz wartości domyślne i typ niż Wariant.

Dim ReturnValue
' The following statements call the user-defined
' function procedure.
ReturnValue = ReturnTwice() ' Returns Null.
ReturnValue = ReturnTwice(2) ' Returns 4.
' Function procedure definition.
Function ReturnTwice(Optional A)
If IsMissing(A) Then
' If argument is missing, return a Null.
ReturnTwice = Null
Else
' If argument is present, return twice the value.
ReturnTwice = A * 2
End If
End Function

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×