Funkcja IsError

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość logiczną wskazującą wartość, czy wyrażenie > jest wartością błędu.

Składnia

IsError ( wyrażenie )

Wymagane wyrażenieargument może być dowolne prawidłowe wyrażenie.

Spostrzeżenia

Wartości błędów są tworzone przez przekonwertowanie rzeczywistych liczb na wartości błędów przy użyciu funkcji CVErr . Funkcja IsError jest używana do określenia, czy wyrażenie numeryczne reprezentuje komunikat o błędzie. IsError zwraca wartość PRAWDA , jeśli argument wyrażenie wskazuje błąd; w przeciwnym razie zwraca wartość False.

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji IsError , aby sprawdzić, czy wyrażenie numeryczne jest wartością błędu. Funkcja CVErr jest używane do zwracania Wariant błędu z funkcji zdefiniowanych przez użytkownika. Załóżmy, że UserFunction jest procedurę funkcja zdefiniowana przez użytkownika, która zwraca wartość błędu. na przykład wartość błędu przypisana z instrukcji UserFunction = CVErr(32767), gdzie 32767 jest liczbą zdefiniowane przez użytkownika.

Dim ReturnVal, MyCheck
ReturnVal = UserFunction()
MyCheck = IsError(ReturnVal) ' Returns True.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×