Funkcja InStrRev

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca pozycję wystąpienia jednego ciągu w innym, z końca ciągu pulpitu bazy danych programu Access.

Składnia

Funkcja InStrRev (ciąg_przeszukiwany, ciąg_poszukiwany [, start [, porównanie]])

W składni funkcji InStrRev zawiera następujące nazwane argumenty:

Argument

Opis

ciąg_przeszukiwany

Wymagane. Wyrażenie tekstowe przeszukiwanej.

ciąg_poszukiwany

Wymagane. Wyrażenie tekstowe przeszukiwane pod kątem.

Rozpoczynanie

Opcjonalnie. Wyrażenie liczbowe, który ustawia pozycję początkową każdego wyszukiwania. Pominięcie -1 jest używana, co oznacza, że wyszukiwanie rozpoczyna się od pozycji ostatniego znaku. Jeśli start zawiera wartość Null, wystąpi błąd.

Porównaj

Opcjonalnie. Wartość liczbowa, wskazująca rodzaj porównywania podczas przeszukiwania podciągów. Jeśli pominięty, wykonywane jest porównanie binarne. W sekcji Ustawienia dla wartości.


Ustawienia

Ustawienia argumentu Porównanie są następujące:

Stała

Wartość

Opis

vbUseCompareOption

-1

Wykonuje porównanie przy użyciu ustawienia instrukcji Porównanie opcji .

vbBinaryCompare

0

Wykonuje porównanie binarne.

vbTextCompare

1

Wykonuje porównanie tekstowe.

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 tylko. Wykonuje porównanie na podstawie informacji w bazie danych.


Zwraca wartości

Jeśli

Funkcja InStrRev zwraca

ciąg_przeszukiwany ma o zerowej długości

0

ciąg_przeszukiwany ma wartość Null

Null

ciąg_poszukiwany ma o zerowej długości

Rozpoczynanie

ciąg_poszukiwany ma wartość Null

Null

Nie można odnaleźć ciąg_poszukiwany

0

ciąg_poszukiwany znajduje się w obrębie ciąg_przeszukiwany

Położenie, w którym zostanie znaleziony pasujący element

Rozpocznij > Len(stringmatch)

0


Uwagi

Należy zauważyć, że składnia funkcji InStrRev różni się od składni funkcji InStr .

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×