Funkcja InStr

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca wartość typu wariant (długa), określającą pozycję pierwszego wystąpienia jednego ciągu w innym ciągu.

Przykłady

Składnia

InStr () [start, ] ciąg1, ciąg2 [Porównanie ] )

W składni funkcji InStr występują następujące argumenty:

Argument

Opis

rozpoczynanie

Opcjonalnie. Wyrażenie liczbowe, który ustawia pozycję początkową każdego wyszukiwania. Jeśli pominięty, wyszukiwanie rozpoczyna się od pozycji pierwszego znaku. Rozpoczynanie zawierające wartość Null, wystąpi błąd. Rozpoczynanie argument jest wymagana, gdy Porównanie zostało określone.

ciąg1

Wymagane. Wyrażenie tekstowe przeszukiwanej.

ciąg2

Wymagane. Szukane wyrażenie tekstowe.

Porównaj

Opcjonalnie. Określa typ porównanie ciągów. Jeśli Porównanie ma wartość Null, wystąpi błąd. W przypadku pominięcia PorównaniePorównanie opcjiOkreśla typ porównania. Określ poprawny identyfikator LCID (identyfikator ustawień regionalnych) do porównywania przy użyciu reguł ustawień regionalnych.

Porada: W programie Access 2010 Konstruktora wyrażeń daje IntelliSense, dzięki czemu można zobaczyć, jakie argumenty wymaga wyrażenie.

Ustawienia

Ustawienia argumentu Porównanie są następujące:

Stała

Wartość

Opis

vbUseCompareOption

-1

Wykonuje porównanie przy użyciu ustawienia instrukcji Porównanie opcji .

vbBinaryCompare

0

Wykonuje porównanie binarne.

vbTextCompare

1

Wykonuje porównanie tekstowe.

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 tylko. Wykonuje porównanie na podstawie informacji w bazie danych.


Zwraca wartości

If

Funkcja InStr zwraca

ciąg1 jest o zerowej długości

0

ciąg1 ma wartość Null

Null

ciąg2 ma o zerowej długości

Rozpoczynanie

ciąg2 ma wartość Null

Null

Nie można odnaleźć ciąg2

0

ciąg2 znajduje się w obrębie ciąg1

Położenie, w którym zostanie znaleziony pasujący element

Rozpocznij > ciąg2

0


Uwagi

Funkcja InStrB jest używana z danych bajt zawartych w ciągu. Zamiast zwracać pozycji znaku pierwszego wystąpienia jednego ciągu w innym, InStrB zwraca pozycję bajt.

Przykłady

Użyj funkcji InStr w wyrażeniach    Za pomocą InStr miejsce, w którym można użyć wyrażeń. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć pozycję pierwszego okresu (.) w polu, które zawiera adresy IP (nazwanych adres IP), umożliwia InStr ją odnaleźć, tak jak:

InStr(1,[IPAddress],".")

Funkcja InStr sprawdza, czy w każdej wartości w polu adres IP i zwraca położenie pierwszego okresu. W związku z tym jeśli jest pierwsza część adresu IP 10., funkcja zwraca wartość 3.

Inne funkcje, działający na wynik funkcji InStr można użyć, aby wyodrębnić części adresu IP, więc poprzedzającego pierwszy okres, jak:

LEFT([IPAddress],(InStr(1,[IPAddress],".") -1))

W tym przykładzie InStr(1,[IPAddress],".") Zwraca położenie pierwszego okresu. Odjęcie 1 określa liczbę znaków, poprzedzać pierwszego okresu, w tym przypadku 2. Funkcji Left następnie wyodrębnia określoną liczbę znaków z lewej części pola Adres IP, zwraca wartość 10.

Używanie InStr w kodzie VBA   

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie funkcja InStr zwraca położenie pierwszego wystąpienia jednego ciągu w innym.

Dim SearchString, SearchChar, MyPos
SearchString ="XXpXXpXXPXXP" ' String to search in.
SearchChar = "P" ' Search for "P".
' A textual comparison starting at position 4. Returns 6.
MyPos = Instr(4, SearchString, SearchChar, 1)
' A binary comparison starting at position 1. Returns 9.
MyPos = Instr(1, SearchString, SearchChar, 0)
' Comparison is binary by default
' (last argument is omitted).
MyPos = Instr(SearchString, SearchChar) ' Returns 9.
MyPos = Instr(1, SearchString, "W") ' Returns 0.
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×