Funkcja IRR

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą wewnętrznej stopy zwrotu dla serii okresowych przepływów gotówkowych (wydatków i dochodów).

Składnia

IRR ((wartości) [oszacowanie ] )

W składni funkcji IRR występują następujące argumenty:

Argument

Opis

wartości ()

Argument wymagany. Tablica liczb podwójnej precyzji określających wartości przepływów gotówkowych. Tablica musi zawierać co najmniej jedną wartość ujemną (płatność) i co najmniej jedną wartość dodatnią (wpływ).

wynik

Opcjonalnie. Wariant określającą szacowaną wartość zwracaną przez funkcję IRR. Jeśli pominięty, wynik jest 0,1 (10%).


Spostrzeżenia

Wewnętrzna stopa zwrotu to stopa oprocentowania, otrzymano z inwestycji składającej się z wydatków i dochodów występujących w regularnych odstępach.

Funkcja IRR wykorzystuje kolejność wartości w tablicy do interpretacji kolejności wydatków i dochodów. Pamiętaj wprowadzić wartości potwierdzenia płatności i w poprawnej kolejności. Przepływu gotówkowego dla każdego okresu nie musi być stałe, podobnie jak w przypadku raty rocznej.

IRR jest obliczana przez iterację. Począwszy od wartość argumentu przypuszczeniaIRR przewijanie obliczeń momentu wynik z dokładnością do 0,00001%. Jeśli Funkcja IRR nie może znaleźć wyniku po 20 próbach, zwróci błąd.

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie funkcja IRR zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów gotówkowych 5 zawarte w tablicy Values(). Pierwszy element tablicy jest ujemny przepływ gotówkowy reprezentujący koszty rozpoczęcia działalności. Pozostałe 4 przepływów gotówkowych reprezentują dodatnią przepływów gotówkowych w kolejnych latach 4. Guess jest szacowana wewnętrznej stopy zwrotu.

Dim Guess, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
Fmt = "#0.00" ' Define percentage format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income for
' four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = IRR(Values(), Guess) * 100
Msg = "The internal rate of return for these " & _
"five cash flows is "
Msg = Msg & Format(RetRate, Fmt) & " percent."
MsgBox Msg ' Display internal return rate.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×