Funkcja Hour

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 23 włącznie, która odpowiada godzinie.

Składnia

Godzinę ( czasu )

Wymagany czasargument jest dowolny wariant, wyrażenie numeryczne, wyrażenie tekstowe lub dowolną ich kombinacją może oznaczać czas. Jeśli czas zawiera wartość Null, zostanie zwrócona wartość Null .

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji Hour uzyskać godziny z określonego czasu. W środowisku programowania literał czasu jest wyświetlany w formacie godzina krótka przy użyciu ustawień regionalnych kodu.

Dim MyTime, MyHour
MyTime = #4:35:17 PM# ' Assign a time.
MyHour = Hour(MyTime) ' MyHour contains 16.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×