Funkcja GetSetting

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga: Funkcja, metody, obiektu lub właściwości opisane w tym temacie jest wyłączona, jeśli usługa wyrażeń programu Microsoft Jet działa w trybie piaskownicy, co uniemożliwia oceny potencjalnie niebezpieczne wyrażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy wyszukaj ciąg "tryb piaskownicy" w Pomocy.

Zwraca wartość ustawienia klucza z wpisu aplikacji w rejestrze systemu Windows lub (na komputerach Macintosh) informacji w pliku Inicjowanie aplikacji.

Składnia

GetSetting ( argumentu sekcja, klucz [domyślny ] )

W składni funkcjigGetSettinwystępują następujące argumenty:

Argument

Opis

Nazwa aplikacji

Wymagane. wyrażenie tekstowe zawierające nazwę aplikacji lub projektu, którego ustawienia klucza w przypadku zażądania. Na komputerze Macintosh to nazwa pliku inicjowania w folderze Preferencje w folderze System.

sekcja

Wymagane. Wyrażenie tekstowe, zawierające nazwę sekcji, w której znajduje się ustawienie klucza.

klawisz

Wymagane. Wyrażenie tekstowe, zawierające nazwę ustawienia klucza, aby zwrócić.

domyślne

Opcjonalnie. Wyrażenie zawierające wartość zwracana, jeśli ustawienie klucza jest ustawiona wartość nie. Pominięcie rozdzielczościmyślnie zakłada się, że ciąg o zerowej długości ("").


Spostrzeżenia

Jeśli dowolny element w argumentach GetSetting nie istnieje, GetSetting zwraca wartość Domyślna.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie najpierw używa instrukcji SaveSetting tworzenie wpisów w Windows rejestru (lub pliku .ini na platformach Windows 16-bitowy) dla aplikacji określony jako argumentu, a następnie funkcja GetSetting jedno z ustawień wyświetlania. Ponieważ określono argumentu domyślnego , niektóre wartość jest wyświetlana w postaci. Należy zauważyć, że nie można pobrać nazwy sekcji z GetSetting. Na koniec instrukcji DeleteSetting usuwa wpisy wszystkich aplikacji.

' Variant to hold 2-dimensional array returned 
' by GetSetting.
Dim MySettings As Variant
' Place some settings in the registry.
SaveSetting "MyApp","Startup", "Top", 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
Debug.Print GetSetting(appname := "MyApp", _
section := "Startup", _
key := "Left", default := "25")
DeleteSetting "MyApp", "Startup"

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×