Funkcja GUIDFromString

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja GUIDFromString konwertuje ciągGUID, czyli tablica typu bajt.

Składnia

GUIDFromString ( wyrażenie_tekstowe )

Argument wymagany wyrażenie_tekstowe jest wyrażeniem, którego wynikiem jest identyfikator GUID w postaci ciągu.

Uwagi

Aparat bazy danych programu Microsoft Access przechowuje identyfikatory GUID w postaci tablic typu bajt. Jednak Microsoft Office Access 2007 nie może zwrócić danych bajt z kontrolka na formularz lub raport. Aby zwrócić wartość identyfikatora GUID z formantu, należy przekonwertować go na ciąg. Aby przekonwertować identyfikator GUID ciągu, funkcja StringFromGUID . Aby przekonwertować ciąg na identyfikator GUID, należy użyć funkcji GUIDFromString .

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

Poniższy przykład funkcja GUIDFromString przekonwertować ciągu na identyfikator GUID. Ciąg jest identyfikatorem GUID przechowywanym w postaci ciągu w zreplikowanej tabeli Employees. Pole s_GUID jest ukryte pola dodawane do każdej zreplikowanej tabeli w zreplikowanej bazy danych.

Sub CheckGUIDType()
Dim dbsConn As ADODB.Connection
Dim rstEmployees As ADODB.Recordset
' Make a connection to the current database.
Set dbsConn = Application.CurrentProject.Connection
Set rstEmployees = New ADODB.Recordset
rstEmployees.Open "Employees", _
dbsConn, , , adCmdTable
' Print the GUID to the immediate window.
Debug.Print rst!s_GUID
Debug.Print TypeName(rst!s_GUID)
Debug.Print TypeName(GuidFromString(rst!s_GUID))
Set rstEmployees = Nothing
Set dbsConn = Nothing
End Sub
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×