Funkcja FormatNumber

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wyrażenie sformatowane jako liczba.

Składnia

FormatNumber ( Wyrażenie [; LiczbaCyfrPoPrzecinku ] [; DodajCyfręWiodącą ] [; UżyjNawiasówDlaLiczbUjemnych ] [; GrupujCyfry ] )

W składni funkcji FormatNumber występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Wyrażenie

Wymagane. Wyrażenie do sformatowania.

LiczbaCyfrPoPrzecinku

Opcjonalnie. Wartość liczbowa, wskazująca, ile miejsc z prawej strony separatora dziesiętnego są wyświetlane. Wartość domyślna równa 1, co wskazuje, że są używane ustawienia regionalne.

DodajCyfręWiodącą

Opcjonalnie. Stała trójstanowa, która wskazuje, czy dla ułamkowa jest wyświetlane zera wiodącego. W sekcji Ustawienia dla wartości.

UżyjNawiasówDlaLiczbUjemnych

Opcjonalnie. Stała trójstanowa, która wskazuje, czy chcesz umieścić wartości ujemnych w nawiasach. W sekcji Ustawienia dla wartości.

GrupujCyfry

Opcjonalnie. Stała trójstanowa, która wskazuje, czy liczby są zgrupowane za pomocą grupowania cyfr określonego w ustawieniach regionalnych komputera. W sekcji Ustawienia dla wartości.


Ustawienia

Argumenty DodajCyfręWiodącą, UżyjNawiasówDlaLiczbUjemnychi GrupujCyfry mają następujące ustawienia:

Stała

Wartość

Opis

vbTrue

– 1

Prawda

vbFalse

0

False

vbUseDefault

-2

Użyj ustawienia z ustawień regionalnych komputera.


Spostrzeżenia

Po co najmniej jeden argument opcjonalny zostaną pominięte, wartości dla argumentów jest pominięty są dostarczane z ustawień regionalnych komputera.

Uwaga: Zawiera wszystkie informacje dotyczące ustawień na karcie Ustawienia regionalne liczby .

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×