Funkcja Format

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca wartość typu Wariant (ciąg) zawierającą wyrażenie sformatowane według instrukcji zawartej w wyrażeniu formatowania.

Przykłady

Składnia

Format ( wyrażenie [format ] [; pierwszy_dzień_tygodnia ] [; pierwszy_tydzień_roku ] )

W składni funkcji Format występują następujące argumenty:

Argument

Opis

expression

Wymagane. Dowolne prawidłowe wyrażenie.

Formatowanie

Opcjonalnie. Wyrażenie prawidłowy format nazwane lub zdefiniowane przez użytkownika.

pierwszy_dzień_tygodnia

Opcjonalnie. stała określająca pierwszy dzień tygodnia.

pierwszy_tydzień_roku

Opcjonalnie. Stała określająca pierwszy tydzień roku.


Ustawienia

Formatargument używać różnych ustawień, w zależności od typu danych argumentu wyrażenia . Zwróć się artykuły wymienione w poniższej tabeli, aby uzyskać więcej informacji o prawidłowych wyrażenia.

Wyrażeń, które używają tego typu danych.

Zapoznaj się z artykułem

Dowolny typ

Właściwość Format

Data/godzina

Właściwość Format — typ danych Data/Godzina

Liczba

Właściwość Format — typy danych Liczba i Waluta

Tekst i Nota

Właściwość Format — typy danych Tekst i Nota

Tak/Nie

Właściwość Format — typy danych Tak/Nie


Argument pierwszy_dzień_tygodnia ma następujące ustawienia:

Stała

Wartość

Opis

vbUseSystem

0

Użyj ustawienia NLS API.

Stałej VbSunday

1

Niedzieli (domyślnie)

stałej vbMonday

2

Poniedziałek

vbTuesday

3

Wtorek

vbWednesday

4

Środa

vbThursday

5

Czwartek

vbFriday

6

Piątek

vbSaturday

7

Sobota


Argument pierwszy_tydzień_roku ma następujące ustawienia:

Stała

Wartość

Opis

vbUseSystem

0

Użyj ustawienia NLS API.

vbFirstJan1

1

Rozpoczyna się tydzień, w którym występuje dzień 1 stycznia (domyślnie).

vbFirstFourDays

2

Rozpoczyna się pierwszy tydzień, który ma co najmniej czterech dni w roku.

vbFirstFullWeek

3

Rozpoczyna się pierwszy pełny tydzień roku.


Uwagi

Aby sformatować

Czynność

Cyfry

Użyj wstępnie zdefiniowanych nazwanych formatów liczbowych lub Utwórz formaty liczbowe zdefiniowane przez użytkownika.

Daty i godziny

Użyj wstępnie zdefiniowanych o nazwie formatów daty/godziny lub Utwórz formaty daty/godziny zdefiniowane przez użytkownika.

Liczby kolejne daty i godziny

Użyj formatów daty i godziny lub formaty liczbowe.

Ciągi

Tworzenie własnych formatów parametrów zdefiniowanych przez użytkownika.


Przy próbie sformatować liczbę bez określania formatFormatowanie działa podobnie do funkcja Str , mimo że uwzględnia ustawienia regionalne. Jednak liczby dodatnie sformatowane jako ciągi przy użyciu formatu nie zawierają spację zastrzeżonego znaku wartości; te konwertowane przy użyciu Str zachować spacje wiodące.

Jeśli formatujesz-zlokalizowane ciągu numerycznego należy używać zdefiniowanych przez użytkownika formatów liczbowych aby upewnić się, że uzyskasz odpowiedni wygląd.

Uwaga: Jeśli ustawienie właściwości Kalendarz jest kalendarzem gregoriańskim, format określa formatowania daty wyrażenia musi być podany gregoriański. Jeśli ustawienie właściwości programu Visual Basic kalendarza Hidżry, wyrażenie musi być podany Hidżry.

Jeśli jest używany kalendarz gregoriański, znaczenie symboli wyrażenie formatu jest bez zmian. Jeśli jest używany kalendarz Hidżry, Data wszystkie symbole formatowania (na przykład dddd, dd mmmm, yyyy) są synonimami, ale dotyczą kalendarza Hidżry. Symbole formatujące są w języku angielskim; symbole, które powodują wyświetlanie tekstu (na przykład AM i PM) wyświetlają ciąg (angielski lub arabski) skojarzony z danym symbolem. Zakres niektórych symboli zmienia się po kalendarza Hidżry.

Symbol

Zakres

d

1-30

dd

1-30

ww

1-51

mmm

Wyświetla pełne nazwy miesięcy (nazwy miesięcy Hidżry być nie skróty).

y

1 355

rrrr

100-9666

Przykłady

Użyj funkcji Format w wyrażeniach    Można użyć formatu , miejsce, w którym można użyć wyrażeń. Na przykład można go w kwerendzie jako część alias pola lub we właściwości Źródło formantu pola tekstowego w formularzu lub raporcie. Poniższych przykładach przedstawiono wyrażenie, które można użyć we właściwości Filtr w raporcie, aby ograniczyć wyniki do rekordów z poprzedniego tygodnia.

Format ([Data], "ww") = Format (teraz (), "ww") -1

W tym przykładzie źródło rekordów raportu zawiera pole o nazwie daty, która zawiera datę każdego modyfikacji rekordu określonego i używane w raporcie. Po uruchomieniu raportu, jego wyniki są przefiltrowane w celu wyświetlenia tylko te rekordy, gdzie tydzień jako wartość w polu Data (Format([Date],"ww")) jest równe poprzedniego tygodnia (Format(Now(),"ww")-1).

Używanie funkcji Format w kodzie VBA   

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie przedstawiono różnych zastosowań funkcji Format do formatowania wartości przy użyciu formatów nazwanych i zdefiniowanych przez użytkownika formatów. Dla separator daty (/), czas separator (:) i AM / literałów PM formatowanie wyniku wyświetlanego w systemie zależy od ustawień regionalnych komputera, na którym działa kod. Gdy godziny i daty są wyświetlane w środowisko projektowania, są używane formaty krótkiej godziny i formatu Data krótka w ustawieniach regionalnych kodu. Po wyświetleniu przez uruchomienie kodu formaty Godzina krótka i Data krótka ustawień regionalnych systemu są używane, które mogą różnić się od ustawień regionalnych kodu. W tym przykładzie zakłada, że angielską USA.

MyTime i MyDate są wyświetlane w środowisku programowania przy użyciu bieżące ustawienie Godzina krótka systemu i ustawieniu Data krótka.

Dim MyTime, MyDate, MyStr
MyTime = #17:04:23#
MyDate = #January 27, 1993#
' Returns current system time in the system-defined long time format.
MyStr = Format(Time, "Long Time")
' Returns current system date in the system-defined long date format.
MyStr = Format(Date, "Long Date")
MyStr = Format(MyTime, "h:m:s") ' Returns "17:4:23".
MyStr = Format(MyTime, "hh:mm:ss AMPM") ' Returns "05:04:23 PM".
MyStr = Format(MyDate, "dddd, mmm d yyyy") ' Returns "Wednesday,
' Jan 27 1993".
' If format is not supplied, a string is returned.
MyStr = Format(23) ' Returns "23".
' User-defined formats.
MyStr = Format(5459.4, "##,##0.00") ' Returns "5,459.40".
MyStr = Format(334.9, "###0.00") ' Returns "334.90".
MyStr = Format(5, "0.00%") ' Returns "500.00%".
MyStr = Format("HELLO", "<") ' Returns "hello".
MyStr = Format("This is it", ">") ' Returns "THIS IS IT".


Używanie polecenia Format z ciągi o zerowej długości

W programie Microsoft Access version 2.0 i starszych może zwrócić jedną wartość dla ciąg znaków o zerowej długości i innej wartości za pomocą funkcji Format . Na przykład można użyć wyrażenie formatu, takie jak następujące z funkcją Format zwraca wartość odpowiedni ciąg z kodu:

Dim varX As Variant
Dim varStrX As Variant
' Assign some value to varStrX and pass to Format function.
varX = Format(varStrX, "@;ZLS;Null")

W wersji programu Microsoft Access 97 i nowszych należy przetestować oddzielnie wartości null , a następnie zwrócenia odpowiedniej wartości na podstawie wyniku. Na przykład można użyć funkcji IIf w wyrażeniu przy użyciu funkcji Format , takie jak:

varX = IIf(IsNull(varStrX),"Null", Format(varStrX, "@;ZLS"))

Ta zmiana dotyczy tylko korzystając funkcji Format do sformatowania ciągu zależy od tego, czy jest ciąg o zerowej długości lub wartość Null. Inne wyrażenia formatu używane z funkcją Format będą nadal działać tak samo, jak w poprzednich wersjach.

Konwertowanie bazy danych z programu Microsoft Access version 2.0 i wcześniej do programu Microsoft Access 2002 lub nowszego, należy zmienić kodu, aby przetestować oddzielnie, w przypadku wartości Null.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×