Funkcja Filter

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca tablicę od zera, zawierającą podzbiór tablicy ciągów w oparciu o kryteria filtru.

Składnia

Filtru ( tablica_źródłowa Uwzględnij [w tym ] [Porównanie ] )

W składni funkcji filtrowania występują następujące argumenty:

Argument

Opis

tablica_źródłowa

Wymagane. Jednowymiarowa tablica ciągów, które mają być przeszukiwana.

Uwzględnij

Wymagane. Ciąg wyszukiwania.

Dołączanie

Opcjonalnie. Wartość logiczna określająca, czy zwracają podciągi uwzględnić lub wykluczyć zgodne. W przypadku zawierawartość PRAWDA, Filtr zwraca podzbiór tablicy, która zawiera zgodne jako ciąg. Jeśli zawiera ma wartość FAŁSZ, Filtr zwraca podzbiór tablicy, która nie zawiera zgodne jako ciąg.

Porównaj

Opcjonalnie. Wartość liczbowa określająca sposób porównywania ciągów. W sekcji Ustawienia dla wartości.


Ustawienia

Argument Porównanie może mieć następujące wartości:

Stała

Wartość

Opis

vbUseCompareOption

– 1

Wykonuje porównanie przy użyciu ustawienia instrukcji Porównanie opcji .

vbBinaryCompare

0

Wykonuje porównanie binarne.

vbTextCompare

1

Wykonuje porównanie tekstowe.

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 tylko. Wykonuje porównanie na podstawie informacji w bazie danych.


Spostrzeżenia

Jeśli w tablica_źródłowazostaną znalezione żadne dopasowania: Dopasowywanie , Filtr zwraca pustą tablicę. Jeśli tablica_źródłowa ma wartość Null lub nie jest tablicą jednowymiarową, wystąpi błąd.

Tablica zwracana przez funkcję filtru zawiera tylko za mało elementy, które zawierają liczby elementów dopasowany.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×