Funkcja FileAttr

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Funkcja, metody, obiektu lub właściwości opisane w tym temacie jest wyłączona, jeśli usługa wyrażeń programu Microsoft Jet działa w trybie piaskownicy, co uniemożliwia oceny potencjalnie niebezpieczne wyrażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy wyszukaj ciąg "tryb piaskownicy" w Pomocy.

Zwraca wartość typu Liczba długa reprezentującą tryb otwierania plików za pomocą instrukcji Open .

Składnia

FileAttr ( numer_pliku ; zwracany_typ )

W składni funkcji FileAttr występują następujące argumenty:

Argument

Opis

numer_pliku

Wymagane. Liczba całkowita. Dowolne prawidłowe numer pliku.

Zwracany_typ

Wymagane. Liczba całkowita. Liczba wskazująca typ informacji, aby zwrócić. Określ 1 w celu zwrócenia wartości określającej tryb pliku. Tylko w systemach 16-bitowy Określ 2, aby pobrać uchwyt pliku system operacyjny. zwracany_typ 2 nie jest obsługiwana w systemach 32-bitowych i powoduje błąd.

Zwraca wartości

Gdy zwracany_typargument ma wartość 1, następujące zwracane wartości oznaczają tryb dostępu do pliku:

Tryb

Wartość

Dane wejściowe

1

Wynik

2

Przypadkowe

4

Dołączająca

8

Binarny

32

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie funkcja FileAttr zwraca plik trybu i uchwytu otwartego pliku. Uchwyt pliku jest zwracany tylko w systemach 16-bitowy; w systemach 32-bitowych podanie wartości 2 jako drugi argument generuje błąd.

Dim FileNum, Mode, Handle
FileNum = 1 ' Assign file number.
Open "TESTFILE" For Append As FileNum ' Open file.
Mode = FileAttr(FileNum, 1) ' Returns 8 (Append file mode).
Handle = FileAttr(FileNum, 2) ' Returns file handle.
Close FileNum ' Close file.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×