Funkcja Error

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga: Funkcja, metody, obiektu lub właściwości opisane w tym temacie jest wyłączona, jeśli usługa wyrażeń programu Microsoft Jet działa w trybie piaskownicy, co uniemożliwia oceny potencjalnie niebezpieczne wyrażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy wyszukaj ciąg "tryb piaskownicy" w Pomocy.

Zwraca komunikat o błędzie, który odpowiada danej numer błędu.

Składnia

Błąd [ (numer_błędu) ]

Opcjonalnie numer_błęduargument może być dowolna liczba prawidłowych błędu. Jeśli numer_błędu jest prawidłowym numerem błędu, ale nie zdefiniowano, Błąd zwraca ciąg "definiowane przez aplikację lub obiekt błąd." Jeśli numer_błędu nie jest prawidłowa, wystąpi błąd. Jeśli numer_błędu zostanie pominięty, zwracany jest komunikat, odpowiadająca najnowszej błąd czasu wykonania. Jeśli wystąpił błąd nie wykonywania lub numer_błędu jest równy 0, Błąd zwraca ciąg o zerowej długości ("").

Spostrzeżenia

Sprawdź ustawienia właściwość obiektu Błąd do identyfikowania jest to najnowszy błąd wykonania. Wartość zwracana wartość funkcji błędu odpowiada właściwości Opis obiektu Błąd .

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji błędu , aby wydrukować komunikaty o błędach, które odpowiadają o określonych numerach.

Dim ErrorNumber
' Loop through values 61 - 64.
For ErrorNumber = 61 To 64
' Print error to Immediate window.
Debug.Print Error(ErrorNumber)
Next ErrorNumber

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×