Funkcja Environ

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Funkcja, metody, obiektu lub właściwości opisane w tym temacie jest wyłączona, jeśli usługa wyrażeń programu Microsoft Jet działa w trybie piaskownicy, co uniemożliwia oceny potencjalnie niebezpieczne wyrażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy wyszukaj ciąg "tryb piaskownicy" w Pomocy.

Zwraca ciąg skojarzonego ze zmienną środowiska systemu operacyjnego. Nie są dostępne na komputerze Macintosh

Składnia

Environ ( { ciąg_środowiska | Liczba } )

W składni funkcji Environ występują następujące argumenty:

Argument

Opis

ciąg_środowiska

Opcjonalnie. Wyrażenie tekstowe, zawierające nazwę zmiennej środowiska.

Liczba

Opcjonalnie. Wyrażenie liczbowe, odpowiadające kolejności numerycznej ciągu środowiska w tabeli ciągów środowiska. Argument Liczba może mieć dowolne wyrażenie liczbowe, ale jest zaokrąglana do liczby całkowitej, zanim zostanie ona potraktowana.


Spostrzeżenia

Jeśli ciąg_środowiska nie można znaleźć w tabeli ciągów środowiska ciąg o zerowej długości ("") jest zwracana. W przeciwnym wypadku Funkcja Environ zwraca tekst przypisany do określonej ciąg_środowiska; oznacza to, że tekst po równości znaku (=) w tabeli ciągów środowiska dla tej zmiennej środowiska.

Jeśli użytkownik określi liczbę, zostanie zwrócony ciąg zajmujący pozycję w tabeli ciągów środowiska. W tym przypadku Environ zwraca cały tekst, łącznie z ciąg_środowiska. Jeśli istnieje ma ciągu środowiska w określonej pozycji, Funkcja Environ zwróci ciąg o zerowej długości.

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie funkcja Environ podanie numeru wpisu i długości instrukcji PATH z tabeli ciągów środowiska. Nie jest dostępna na komputerze Macintosh.

Dim EnvString, Indx, Msg, PathLen    ' Declare variables.
Indx = 1 ' Initialize index to 1.
Do
' Get environment variable.
EnvString = Environ(Indx)
' Check PATH entry.
If Left(EnvString, 5) = "PATH=" Then
' Get length.
PathLen = Len(Environ("PATH"))
Msg = "PATH entry = " & Indx & " and length = " _
& PathLen
Exit Do
Else
' Not PATH entry, so increment.
Indx = Indx + 1
End If
Loop Until EnvString = ""
If PathLen > 0 Then
' Display message.
MsgBox Msg
Else
MsgBox "No PATH environment variable exists."
End If

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×