Funkcja DoEvents

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Funkcja, metody, obiektu lub właściwości opisane w tym temacie jest wyłączona, jeśli usługa wyrażeń programu Microsoft Jet działa w trybie piaskownicy, co uniemożliwia oceny potencjalnie niebezpieczne wyrażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy wyszukaj ciąg "tryb piaskownicy" w Pomocy.

Przekazuje wykonywanie, dzięki czemu system operacyjny może przetwarzać inne zdarzenia.

Składnia

Funkcja DoEvents ( )

Spostrzeżenia

Funkcja DoEvents zwraca liczbę całkowitą reprezentującą liczbę otwartych formularzy w wersji autonomicznej języka Microsoft Visual Basic, takich jak Visual Basic Professional Edition. Funkcja DoEvents zwraca zero w innych aplikacjach.

Funkcja DoEvents przejmuje kontrolę system operacyjny. Kontrolka jest zwracana po system operacyjny zakończył przetwarzanie zdarzeń w swojej kolejce i zostały wysłane klawisze w kolejce WyślijKlawisze .

Funkcja DoEvents jest najbardziej przydatna dla prostych elementów takich jak umożliwienia użytkownikowi anulowania procesu po jego uruchomieniu, na przykład możesz wyszukać pliku. W przypadku długotrwałych procesów produkcji do procesora lepiej zrealizować przy użyciu czasomierza lub oddelegowanie zadania do składnika EXE formantu ActiveX. W drugim przypadku zadanie może być wykonywane całkowicie niezależnie od aplikacji, a system operacyjny trwa istotnych wielozadaniowość i podział czasu zapewnia.

Każdym razem, gdy tymczasowo rentowność procesor w procedurze zdarzenia upewnij się, że procedura nie jest wykonywana ponownie z innej części kodu przed pierwszym wywołanie zwraca; to może powodować nieoczekiwane wyniki. Ponadto nie należy używać DoEvents Jeśli inne aplikacje mogły niekiedy współpracować z procedury w sposób nieprzewidzianych w czasie, które zostały uzyskane kontrolki.

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji DoEvents spowodowało wykonywania rentowność do systemu operacyjnego co 1000 powtórzeń pętli. Funkcja DoEvents zwraca liczbę otwartych formularzy języka Visual Basic, ale tylko wtedy, gdy aplikacja hosta to języka Visual Basic.

' Create a variable to hold number of 
' Visual Basic forms loaded and visible.
Dim I, OpenForms
For I = 1 To 150000 ' Start loop.
If I Mod 1000 = 0 Then ' If loop has repeated
' 1000 times.
OpenForms = DoEvents ' Yield to operating system.
End If
Next I ' Increment loop counter.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×