Funkcja DateValue

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość typu Wariant (Data).

Składnia

Funkcja DateValue ( date )

Wymagana Dataargument jest zwykle wyrażenie tekstowe reprezentujący datę od 1 stycznia 100 do 31 grudnia 9999. Jednak daty można też wszelkie wyrażenie może oznaczać daty, godziny lub zarówno daty i godziny, w tym zakresie.

Spostrzeżenia

Jeśli Data jest ciągiem zawierającym tylko liczby rozdzielone prawidłową separatory daty, DateValue rozpoznaje kolejność dzień, miesiąc i rok zgodnie z formatem daty krótkiej, który określonym w systemie. DateValue rozpoznaje również mapy daty zawierające nazwy miesięcy w formie długiej lub w skróconej. Na przykład oprócz rozpoznawania 30-12-1991 i 91-12-30, DateValue rozpoznaje również 30 grudnia 1991 i 30 gru 1991 roku.

W przypadku pominięcia część roku datyDateValue używa w bieżącym roku z Data systemowa na komputerze.

Jeśli argument Data zawiera informacje o czasie, nie zwraca DateValue . Jednak jeśli daty zawiera nieprawidłowe informacje o godzinie (na przykład "89: 98"), wystąpi błąd.

Uwaga: DataJeśli jest kalendarz gregoriański, Właściwość Calendar podanej daty musi być gregoriański. Jeśli jest używany kalendarz Hidżry, przekazana data musi być Hidżry. Jeśli podanej daty kalendarza Hidżry, argument daty jest ciąg reprezentujący datę od 1-1-100 (2 sierpnia 718) do 4 i 3-9666 r. (gregoriańskich 31 grudnia 9999).

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji Data , aby przekonwertować ciąg na datę. Literałów dat umożliwia bezpośrednie przypisywanie daty do zmiennej typu Wariant lub daty , na przykład MyDate = # # 12-2-69.

Dim MyDate
MyDate = DateValue("February 12, 1969") ' Return a date.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×