Funkcja DatePart

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) zawierającą określoną część danej daty.

Składnia

DatePart ( interwał, Data [; pierwszy_dzień_tygodnia] [; pierwszy_tydzień_roku] )

W składni funkcji DatePart występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Interwał

Wymagane. Wyrażenie tekstowe, interwałem czasu, który chcesz przywrócić.

Data

Wymagane. Wariant Wartość (Data), który ma zostać obliczony.

pierwszy_dzień_tygodnia

Opcjonalnie. stała określająca pierwszy dzień tygodnia. Jeśli nie zostanie określony, przyjmowana jest niedziela.

pierwszy_tydzień_roku

Opcjonalnie. Stała określająca pierwszy tydzień roku. Jeśli nie zostanie określony, pierwszy tydzień to przyjmuje się, że tydzień, w którym występuje dzień 1 stycznia.


Ustawienia enia

Interwał argument ma następujące ustawienia:

Ustawienie

Opis

yyyy

Rok

q

Kwartał

m

Miesiąc

y

Dzień roku

d

Dzień

w

Dzień tygodnia

ww

Tydzień

g

Godzina

n

Minuta

s

Druga


Argument pierwszy_dzień_tygodnia ma następujące ustawienia:

Stała

Wartość

Opis

vbUseSystem

0

Użyj ustawienia NLS API.

stałej vbSunday

1

Niedzieli (domyślnie)

stałej vbMonday

2

Poniedziałek

vbTuesday

3

Wtorek

vbWednesday

4

Środa

vbThursday

5

Czwartek

vbFriday

6

Piątek

vbSaturday

7

Sobota


Argument pierwszy_tydzień_roku ma następujące ustawienia:

Stała

Wartość

Opis

vbUseSystem

0

Użyj ustawienia NLS API.

vbFirstJan1

1

Rozpoczyna się tydzień, w którym występuje dzień 1 stycznia (domyślnie).

vbFirstFourDays

2

Rozpoczyna się pierwszy tydzień, zawierającą co najmniej czterech dni w roku nowy.

vbFirstFullWeek

3

Rozpoczyna się pierwszy pełny tydzień roku.


Uwagi

Funkcja DatePart do oszacowania daty i zwrócenia określonego interwału czasu. Na przykład można użyć DatePart do obliczenia dnia tygodnia lub bieżącej godziny.

Argument pierwszy_dzień_tygodnia wpływa na obliczenia, które używają symbol interwału "w" i "ww".

Jeśli jesttedaliterał daty określony rok będzie trwały część daty. Jednak jeśli daty są ujęte w podwójny cudzysłów ("") i w przypadku pominięcia roku, w bieżącym roku zostanie wstawiony w kodzie za każdym razem, zostanie obliczone wyrażenie daty . Pozwala na wpisz kod, który może być używany w różnych latach.

Uwaga: DataJeśli jest kalendarz gregoriański, Właściwość Calendar podanej daty musi być gregoriański. Jeśli jest używany kalendarz Hidżry, przekazana data musi być Hidżry.

Zwrócona część daty jest w jednostkach czasu aktualnego kalendarza arabskiego. Na przykład jeśli jest używany bieżący kalendarz Hidżry a zwracaną częścią daty jest rok, wartość roku jest rokiem kalendarza Hidżry.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie ma daty, a funkcja DatePart powoduje wyświetlenie kwartału roku, w którym występuje.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date:")
Msg = "Quarter: " & DatePart("q", TheDate)
MsgBox Msg
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×