Funkcja DateDiff

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość typu wariant (liczba długa) określającą liczbę interwałów między dwiema określonymi datami.

Przykłady

Składnia

DateDiff ( interwał, data1, data2 [; pierwszy_dzień_tygodnia] [; pierwszy_tydzień_roku] )

W składni funkcji DateDiff występują następujące argumenty:

Porada : W programie Access 2010 Konstruktora wyrażeń daje IntelliSense, dzięki czemu można zobaczyć, jakie argumenty wymaga wyrażenie.

Argument

Opis

Interwał

Wymagane. Wyrażenie tekstowe, która jest przedział czasu, którego używasz, aby obliczyć różnicę między 1 a data2.

data1, data2

Wymagane. Wariant (Data). Dwiema datami, którego chcesz użyć w obliczeniu.

pierwszy_dzień_tygodnia

Opcjonalnie. stała określająca pierwszy dzień tygodnia. Jeśli nie zostanie określony, przyjmowana jest niedziela.

pierwszy_tydzień_roku

Opcjonalnie. Stała określająca pierwszy tydzień roku. Jeśli nie zostanie określony, pierwszy tydzień to przyjmuje się, że tydzień, w którym występuje dzień 1 stycznia.


Ustawienia

Interwał argument ma następujące ustawienia:

Ustawienie

Opis

yyyy

Rok

q

Kwartał

m

Miesiąc

r

Dzień roku

d

Dzień

w

Dzień tygodnia

ww

Tydzień

g

Godzina

n

Minuta

s

Sekunda


Początek strony

Argument pierwszy_dzień_tygodnia ma następujące ustawienia:

Stała

Value (Wartość)

Opis

vbUseSystem

0

Użyj ustawienia NLS API.

stałej vbSunday

1

Niedzieli (domyślnie)

stałej vbMonday

2

Poniedziałek

vbTuesday

3

Wtorek

vbWednesday

4

Środa

vbThursday

5

Czwartek

vbFriday

6

Piątek

vbSaturday

7

Sobota


Stała

Value (Wartość)

Opis

vbUseSystem

0

Użyj ustawienia NLS API.

vbFirstJan1

1

Rozpoczyna się tydzień, w którym występuje dzień 1 stycznia (domyślnie).

vbFirstFourDays

2

Rozpoczyna się pierwszy tydzień, który ma co najmniej czterech dni w noworoczne.

vbFirstFullWeek

3

Rozpoczyna się pierwszy pełny tydzień roku.


Uwagi

Funkcja DateDiff stwierdzić, ile określonych odstępach czasu między dwiema datami. Na przykład można użyć DateDiff Aby obliczyć liczbę dni między dwiema datami lub liczby tygodni między dziś i na koniec roku.

Aby obliczyć liczbę dni między 1 a data2, używając dzień roku ("y") albo dzień ("d"). Gdy interwału jest Weekday ("w"), DateDiff zwraca liczbę tygodni między dwiema datami. Jeśli data1 wypada w poniedziałek, DateDiff zlicza poniedziałki do data2. Zlicza go, data2 , ale nie 1. Jeśli Interwał jest tydzień ("ww"), jednak DateDiff , funkcja zwraca liczbę tygodni kalendarza między dwiema datami. Jej zlicza niedziele między 1 a data2. DateDiff zlicza data2 , jeśli wypada w niedzielę. ale nie zlicza data1, nawet jeśli mieszczą się w niedzielę.

Jeśli 1 odnosi się do późniejszego terminu niż data2, funkcja DateDiff zwraca liczbę ujemną.

Argument pierwszy_dzień_tygodnia wpływa na obliczenia, które używają symbol interwału "w" i "ww".

W przypadku data1 lub data2literał daty, określony rok będzie trwały część daty. Jednak jeśli data1 lub data2 jest ujęty w podwójny cudzysłów ("") i w przypadku pominięcia roku, w bieżącym roku zostanie wstawiony w kodzie za każdym razem, zostanie obliczone wyrażenie data1 lub data2 . Pozwala na wpisz kod, który może być używany w różnych latach.

Podczas porównywania 31 grudnia z 1 stycznia następnego roku, DateDiff rok ("yyyy") zwraca wartość 1, mimo że upłynął tylko jeden dzień.

Uwaga : Aby data1 i data2Jeśli ustawienie właściwości kalendarza jest kalendarz gregoriański podanej daty musi być gregoriański. Jeśli jest używany kalendarz Hidżry, przekazana data musi być Hidżry.

Początek strony

Przykłady

Używanie funkcji DateDiff w wyrażeniach     Za pomocą funkcji DateDiff miejsce, w którym można użyć wyrażeń. Załóżmy, że masz formularza, który umożliwia realizacji zamówienia. W tabeli zamówienia masz pola o nazwie ReceiveBefore, zawierającą datę, w którym klient potrzebuje otrzymania zamówienia. Za pomocą funkcji DateDiff i pola tekstowego na formularzu wyświetlana liczba dni przed musi kolejności.

Zakładając, że trwa 10 dni na wysłanie w jakiejkolwiek kolejności, należy ustawić właściwość Źródło formantu pola tekstowego w następujący sposób:

= DateDiff("d", Now(), [Orders].[ ReceiveBefore]) -10

Po otwarciu formularza w widoku formularza pole tekstowe jest wyświetlana liczba dni przed musi kolejności. W przypadku mniej niż 10 dni przed klient potrzebuje otrzymania zamówienia, numer w polu tekstowym jest ujemna i wskazuje, ile dni opóźnione zamówienie zostanie Jeśli jest dołączona natychmiast.

Używanie funkcji DateDiff w kodzie VBA   

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji DateDiff , aby wyświetlić liczbę dni między podaną datą a dzisiaj.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date")
Msg = "Days from today: " & DateDiff("d", Now, TheDate)
MsgBox Msg

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×