Funkcja DOLAR.AMER

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Konwertuje liczbę na tekst przy użyciu formatu waluty z zaokrągleniem do określonego miejsca po przecinku. Używany jest następujący format: # ##0,00 zł.

Składnia

DOLAR.AMER(liczba;miejsca_dziesiętne)

Liczba    jest liczbą, odwołaniem do kolumny zawierającej liczbę lub formułą umożliwiającą obliczenie liczby.

Miejsca_dziesiętne    to liczba cyfr z prawej strony przecinka dziesiętnego. Jeżeli parametr miejsca_dziesiętne jest ujemny, liczba jest zaokrąglana do wartości po lewej stronie przecinka dziesiętnego. Jeżeli ten parametr nie zostanie zdefiniowany, w celu określenia liczby miejsc dziesiętnych będą używane ustawienia regionalne systemu.

Spostrzeżenia

Funkcja DOLAR.AMER zawsze wyświetla walutę USA. Aby wyświetlić sumę w walucie ustawionej w konfiguracji komputera, należy użyć funkcji KWOTA.

Przykłady

Kolumny 1

Formuła

Opis (wynik)

1234,567

=DOLAR.AMER([Kol1]; 2)

Wyświetla pierwszą liczbę w formacie walutowym z dwiema (2) cyframi po prawej stronie przecinka dziesiętnego (1 234,57 zł).

1234,567

=DOLAR.AMER([Kol1]; -2)

Wyświetla pierwszą liczbę w formacie walutowym z dwiema (2) cyframi po lewej stronie przecinka dziesiętnego (1 200 zł).

-1234,567

=DOLAR.AMER([Kol1]; -2)

Wyświetla drugą liczbę w formacie walutowym z dwiema (2) cyframi po lewej stronie przecinka dziesiętnego (-1 200 zł).

-0,123

=DOLAR.AMER([Kol1]; 4)

Wyświetla trzecią liczbę w formacie walutowym z czterema (4) cyframi po prawej stronie przecinka dziesiętnego (-0,1230 zł).

99,888

=DOLAR.AMER([Kol1])

Wyświetla czwartą liczbę w formacie walutowym z dwiema (2) cyframi po lewej stronie przecinka dziesiętnego (99,89 zł)

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×