Funkcja DDE

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Funkcja DDE umożliwia inicjować konwersację dynamiczne dane programu exchange (DDE) z innej aplikacji, zażądania informacji od tej aplikacji i wyświetlić te informacje w formancie w formularzu lub raporcie.

Na przykład służy funkcja DDE właściwość ControlSource pola tekstowego można wyświetlać dane z określonej komórki w arkuszu Microsoft Office Excel 2007.

Składnia

DDE ( aplikacji, temat, element )

W składni funkcji DDE występują następujące argumenty:

A rgument

Opis

aplikacji

wyrażenie tekstowe identyfikujące aplikację, która może uczestniczyć w konwersacji DDE. Zazwyczaj aplikacji jest nazwą pliku .exe (bez rozszerzenia .exe) programu Microsoft aplikacji opartej na systemie Windows, takiej jak program Excel. Na przykład aby rozpocząć konwersację z programem Excel, wpisz "Excel" argumentu aplikacji .

temat

Wyrażenie tekstowe jest nazwą temat rozpoznany przez aplikację. Argument tematu jest zazwyczaj dokumentu lub pliku danych. Dokumentacji innej aplikacji listę tematów dostępnych.

element

Wyrażenie tekstowe jest nazwą element danych rozpoznany przez aplikację. W dokumentacji innych aplikacji do listy dostępnych elementów.


Spostrzeżenia

Funkcja DDE próbuje zainicjować konwersację z określonej aplikacji i tematui żąda danych w elemencie. W przypadku powodzenia funkcja DDE zwraca ciąg, który zawiera wymagane informacje.

Jeśli żądania danych z programu Excel, element może być identyfikator wiersza i kolumny, na przykład "R1C1" lub nazwę zakresu komórek. W poniższym przykładzie funkcja DDE żąda informacji z komórki w wierszu 1, kolumna 1 w arkuszu programu Excel. To wyrażenie formantu pola tekstowego można wprowadzić w polu Właściwość ControlSource w arkuszu właściwości formantu:

=DDE("Excel", "Sheet1", "R1C1")

Funkcja DDE tylko w właściwość ControlSource pola tekstowego, grupy opcji, pola wyboru lub pole kombi. Funkcja DDE nie można wywołać z Visual Basic modułu Applications (VBA).

Korzystając z funkcji DDE , formant staje się tylko do odczytu w widok formularza i Podgląd wydruku. Na przykład jeśli używasz funkcji DDE w polu tekstowym, nie można edytować tekst w polu tekstowym. Należy edytować tekst w innej aplikacji. Ponieważ właściwość ControlSource jest tylko do odczytu w widoku formularza i w podglądzie wydruku, zmiany do formantu należy wprowadzać w widok projektu.

Microsoft Windows na komputerze pamięć i zasoby określają maksymalna liczba konwersacji, które mogą być otwarte jednocześnie. Jeśli nie można zainicjować konwersacji, ponieważ ta aplikacja nie jest uruchomiona lub nie rozpoznaje określonego tematu lub jeśli już została osiągnięta maksymalna liczba konwersacji, funkcja DDE zwraca wartości Null.

Uwaga : Ta aplikacja może być skonfigurowany do ignorowania żądań konwersacji DDE. Jeśli tak, funkcja DDE zwróci wartość Null. Podobnie, możesz skonfigurować dostęp do Ignoruj żądania z innych aplikacji: w menu plik kliknij polecenie Opcje programu Access , a następnie kliknij przycisk Zaawansowane w oknie dialogowym Ustawienia aplikacji . W obszarze Operacje DDEwybierz Ignoruj żądania DDE.

Porada

W razie potrzeby manipulowanie obiektami innej aplikacji z programu Access warto rozważyć użycie automatyzacji.

W poniższej tabeli przedstawiono zachowanie funkcji DDE można jej używać w każdej z opcji.

Con j

Spostrzeżenia

Pole tekstowe

Argument element może odnosić się do tekstu lub liczb. Jeśli element odwołuje się do więcej niż jednej informacji, na przykład nazwanego zakresu w arkuszu programu Excel, który zawiera wiele komórek, funkcja DDE zwraca pierwszego wpisu. Aby wyświetlić dane znajdujące się w komórce w arkuszu można korzystać z tej funkcji z polem tekstowym.

Pole kombi

Funkcja DDE wypełnia pola kombi informacje określone przez element. Nie można wprowadzić dane w polu tekstowym. Aby wyświetlić listę krajów i regionów, wprowadzonych w arkuszu programu Excel można użyć funkcji DDE z pola kombi.

Grupy opcji.

Właściwość OptionValue każdego przycisku opcji w grupie opcji jest ustawiona na liczbę. Zwykle wartość pierwszego przycisku wynosi 1, drugim jest 2 i tak dalej. Liczba zwracana przez funkcję DDE Określa, który przycisk opcji zostanie wybrana.

Na przykład jeśli funkcja DDE zwróci wartość 2, zostanie wybrany drugi przycisk. Jeśli ta funkcja zwraca wartość, która nie są zgodne z dowolnego z ustawień właściwość OptionValue , będzie zaznaczona żadna z przycisków. Jeśli element odwołuje się do więcej niż jednej informacji, na przykład nazwanego zakresu w arkuszu programu Excel, który zawiera wiele komórek, funkcja DDE zwraca pierwszego wpisu.

Pole wyboru

Jeśli funkcja DDE zwraca wartość 0, to pole wyboru zostanie wyczyszczone. Jeśli ta funkcja zwraca wartość niezerową liczbę, na przykład 1 lub -1, to pole będzie zaznaczone. Jeśli element odnosi się do tekstu lub do więcej niż jednej informacji, na przykład nazwanego zakresu w arkuszu programu Excel, który zawiera wiele komórek, pole wyboru będzie niedostępne.


Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×