Funkcja DCount zliczająca unikatowe wartości w zestawie rekordów

Funkcja DCount zliczająca unikatowe wartości w zestawie rekordów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Masz został kiedykolwiek o dużej liczbie rekordów zawierających możliwe wartości zduplikowanych i chce Zliczanie tylko zawiera wartość jeden raz? Funkcja DCount to, co jest potrzebne do zliczania unikatowych wartości w określonym zestawie rekordów. Funkcja DCount() jest używana w makra, wyrażenia kwerendy lub w kontrolka obliczeniowa. Oto przykładowa funkcja DCount uzyskać całkowitą liczbę zamówienia, które zostały wprowadzone w określonym dniu:

DCount( wyrażenie, domena [, kryteria] )

Składnia powyższej funkcji DCount obejmuje części obowiązkowe i opcjonalne:

Argument

Opis

wyrażenie

Część wymagana, która identyfikuje pole używane do zliczania rekordów. Może to być wyrażenie tekstowe identyfikujące pole w tabeli lub kwerendzie albo wyrażenie przeprowadzające obliczenia dotyczące pola. Może na przykład zawierać nazwę pola tabeli, kontrolkę formularza lub funkcję. Funkcja może być wbudowana lub zdefiniowana przez użytkownika, ale z wyłączeniem funkcji agregującej domeny i funkcji agregującej języka SQL.

domena

Część wymagana definiująca zestaw rekordów, na przykład nazwa tabeli lub kwerendy.

kryteria

To jest opcjonalne i jest wyrażeniem ograniczeniem zakresu danych dla funkcji DCount . Jest podobne do klauzuli WHERE w wyrażeniu SQL. Należy pamiętać, że wszystkie pola używane jako kryteriów musi też być używane w domenieczęść składnia lub funkcja DCount zwraca zawiera wartości Null.

Uwaga: Mimo że argument wyrażenie może wykonywać obliczenia, wyniki nie są dostępne, ponieważ funkcja DCount zwraca tylko liczbę rekordów.

Innym przykładem zastosowania funkcji DCount jest kontrolka obliczeniowa używana podczas uwzględniania określonych kryteriów w celu ograniczenia zakresu danych. Aby na przykład wyświetlić liczbę zamówień przeznaczonych do wysłania do województwa pomorskiego (POM), dla właściwości ControlSource pola tekstowego ustaw następujące wyrażenie:

=DCount("[OrderID]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Aby uwzględnić również rekordy zawierające pola o wartościach Null, użyj gwiazdki. Aby obliczyć liczbę rekordów w tabeli Zamówienia, użyj wyrażenia:

intX = DCount("*", "Orders")

Więcej informacji na temat tworzenia kwerend lub używania wyrażeń znajdziesz w tematach:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×