Funkcja Count

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Oblicza liczbę rekordów zwróconych przez kwerendę.

Składnia

Liczba ( wyrażenie )

Symbol zastępczy wyrażenie reprezentuje wyrażenie tekstowe opisujące pole zawierające dane, które mają zostać zliczone lub wyrażenie, które wykonuje obliczenia przy użyciu danych w polu. Argumenty wyrażenie może zawierać nazwę pola tabeli lub funkcja (wewnętrzna lub zdefiniowane przez użytkownika, ale nie inne SQL agregowanie funkcji). Można zliczyć każdego typu danych, łącznie z tekstem.

Spostrzeżenia

Porada : W programie Access 2010 Konstruktora wyrażeń daje IntelliSense, dzięki czemu można zobaczyć, jakie argumenty wymaga wyrażenie.

Zliczanie służy do zliczania rekordów w kwerendzie. Na przykład można Statystyka Aby zliczyć liczbę zamówień wysłanych do określonego kraju.

Mimo że argument Wyrażenie może wykonywać obliczenia na polu, Zliczanie po prostu zlicza rekordów. Nie ma znaczenia, jakie wartości są przechowywane w rekordach.

Funkcja Count zlicza rekordy, które mają pola wartość Null, jeśli wyrażenie jest wieloznacznego gwiazdki (*). Jeśli użyta jest gwiazdka, Zliczanie oblicza całkowitą liczbę rekordów, łącznie z tymi, które zawierają wartość Null pola. Liczba (*) jest znacznie szybsze niż Liczba ([Nazwa kolumny]). Nie należy wpisać gwiazdkę w cudzysłowie (""). W poniższym przykładzie oblicza liczbę rekordów w tabeli zamówienia:

SELECT Count(*) AS TotalOrders FROM Orders;

Jeśli wyrażenie identyfikuje wiele pól, funkcja Count zlicza rekord tylko wtedy, gdy co najmniej jednego z pól nie zawiera wartości Null. Jeśli są wszystkie pola z określoną wartość Null, rekord nie jest liczony. Nazwy pól należy oddzielić handlowe "i" (&). W poniższym przykładzie pokazano sposób ograniczenia zliczania do rekordów, w których nie ma wartość NullDataWysyłki lub fracht:

SELECT Count('ShippedDate & Freight') AS [Not Null] FROM Orders;

Za pomocą Count w wyrażeniach kwerend. Można również użyć tego wyrażenia w właściwości SQL definicja zapytania obiektu lub podczas tworzenia obiektu Recordset opartego na kwerendzie SQL.


Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×