Funkcja Count

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Oblicza liczbę rekordów zwróconych przez kwerendę.

Składnia

Liczba ( wyrażenie )

Symbol zastępczy wyrażenie reprezentuje wyrażenie tekstowe opisujące pole zawierające dane, które mają zostać zliczone lub wyrażenie, które wykonuje obliczenia przy użyciu danych w polu. Argumenty wyrażenie może zawierać nazwę pola tabeli lub funkcja (funkcje agregacji wewnętrznych lub zdefiniowane przez użytkownika, ale nie inne SQL). Można zliczyć każdego typu danych, łącznie z tekstem.

Uwagi

Porada: W programie Access 2010 Konstruktora wyrażeń daje IntelliSense, dzięki czemu można zobaczyć, jakie argumenty wymaga wyrażenie.

Zliczanie służy do zliczania rekordów w kwerendzie. Na przykład można Statystyka Aby zliczyć liczbę zamówień wysłanych do określonego kraju.

Mimo że argument Wyrażenie może wykonywać obliczenia na polu, Zliczanie po prostu zlicza rekordów. Nie ma znaczenia, jakie wartości są przechowywane w rekordach.

Funkcja Count zlicza rekordy, które mają pola wartość Null, jeśli wyrażenie jest wieloznacznego gwiazdki (*). Jeśli użyta jest gwiazdka, Zliczanie oblicza całkowitą liczbę rekordów, łącznie z tymi, które zawierają wartość Null pola. Liczba (*) jest znacznie szybsze niż Liczba ([Nazwa kolumny]). Nie należy wpisać gwiazdkę w cudzysłowie (""). W poniższym przykładzie oblicza liczbę rekordów w tabeli zamówienia:

SELECT Count(*) AS TotalOrders FROM Orders;

Jeśli wyrażenie identyfikuje wiele pól, funkcja Count zlicza rekord tylko wtedy, gdy co najmniej jednego z pól nie zawiera wartości Null. Jeśli są wszystkie pola z określoną wartość Null, rekord nie jest liczony. Nazwy pól należy oddzielić handlowe "i" (&). W poniższym przykładzie pokazano sposób ograniczenia zliczania do rekordów, w których nie ma wartość NullDataWysyłki lub fracht:

SELECT Count('ShippedDate & Freight') AS [Not Null] FROM Orders;

Za pomocą Count w wyrażeniach kwerend. Można też użyć tego wyrażenia w właściwości SQL definicja zapytania obiektu lub podczas tworzenia obiektu Recordset opartego na kwerendzie SQL.


Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×