Funkcja Chr

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca ciąg zawierający znak skojarzony z określonym kod znaku.

Składnia

Chr ( kod_znaku )

Wymagane kod_znakuargument jest typu Liczba długa identyfikująca znak.

Spostrzeżenia

Liczby z przedziału 0 – 31 są takie same jak standardowe, niedrukowalne ASCII kody. Na przykład Chr(10) zwraca znak wysuwu wiersza. Normalny zakres kod_znaku to 0 – 255. W systemach zestaw znaków dwubajtowych rzeczywisty zakres kod_znaku jest – 32 768 do 65535.

Uwaga: Funkcja ChrB jest używana z danymi bajtów zawartych w ciągu. Zamiast powrócić znak, który może być bajtów jednej lub dwóch ChrB zawsze zwraca pojedynczy bajt. ChrW , funkcja zwraca ciąg zawierający znak Unicode z wyjątkiem na platformach miejsce, w którym Unicode nie jest obsługiwana, w tym przypadku zachowanie jest taka sama, jak funkcja Chr .

Uwaga: Języka Visual Basic dla komputerów Macintosh nie obsługuje ciągów znaków Unicode. W związku z tym, ChrW(n) nie może zwrócić wszystkich znaków Unicode dla wartości n z zakresu od 128 do 65 535, jak działa w środowisku systemu Windows. Zamiast tego ChrW(n) próbuje znaleźć "najlepsze przybliżenie" dla wartości n Unicode większych niż 127. W związku z tym nie należy używać ChrW w środowisku Macintosh.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie funkcja Chr zwraca znak skojarzony z określonym kodem znaku.

Dim MyChar
MyChar = Chr(65) ' Returns A.
MyChar = Chr(97) ' Returns a.
MyChar = Chr(62) ' Returns >.
MyChar = Chr(37) ' Returns %.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×