Funkcja Choose

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wybiera i zwraca wartość z listy argumentów.

Składnia

Wybierz ( indeksu [ Wybór-1 , 2 Wybór]... [, Wybór n] )

W składni funkcji Wybierz występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Indeks

Wymagane. Wyrażenie liczbowe lub pole, którego wynikiem jest wartość między 1 a liczbą dostępnych opcji.

Wybór

Wymagane. Wyrażenie wariantowe zawierające jedną możliwych wyborów.


Spostrzeżenia

Funkcja Wybierz zwraca wartość z listy opcji do wyboru na podstawie wartości indeksu. Jeśli indeks jest 1, to funkcja Wybierz zwraca pierwszą opcję na liście; Jeśli indeks 2, to zwracana jest drugi element i tak dalej.

Wybierz umożliwia wyszukiwanie wartości na liście możliwości. Na przykład jeśli indeks wartość 3 i Wybór 1 = "jeden", 2 Wybór = "dwa" i Wybór 3 = "trzy", to funkcja Wybierz zwraca "trzy". Ta funkcja jest szczególnie przydatne, jeśli indeks reprezentuje wartość w grupie opcji.

Wybierz przetwarza każdy element na liście, mimo że zwracany jest tylko jeden. Z tego powodu należy wyszukiwać niepożądane po stronie. Na przykład jeśli funkcja MsgBox jako część wyrażenie w wszystkich opcji, w oknie komunikatu pojawi się dla każdej opcji elementu, mimo że to funkcja Wybierz zwraca wartość argumentu tylko jeden z nich.

Funkcja Wybierz zwraca wartość Null, jeśli indeks jest mniejsza niż 1 lub większy niż liczba opcji na liście.

Jeśli indeks nie jest liczbą całkowitą, przed obliczane jest zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej.

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji Wybierz , aby wyświetlić nazwy w odpowiedzi na indeks przekazywane do procedury w parametrze Ind .

Function GetChoice(Ind As Integer)
GetChoice = Choose(Ind, "Speedy", "United", "Federal")
End Function

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×