Funkcja CVErr

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wariant podtypu o błędzie zawierający numer błędu określony przez użytkownika.

Składnia

CVErr ( numer_błędu )

Wymagane numer_błęduargument jest dowolnym prawidłowym numerem błędu.

Spostrzeżenia

Funkcja CVErr do tworzenia zdefiniowanych przez użytkownika błędów w procedury utworzone przez użytkownika. Na przykład jeśli utworzysz funkcji akceptuje kilka argumenty, które zwykle zwraca ciąg, możesz mieć funkcja argumenty wejściowe mieć pewność, że są one dopuszczalnego zakresu. Jeśli nie są one, prawdopodobnie funkcja nie zwróci, czego można oczekiwać. W takim przypadku CVErr pozwala zwrócić numer błędu informujący o jakie czynność.

Zauważ, że jawna konwersja błędu nie jest dozwolone. Na przykład, nie można bezpośrednio przypisać wartość zwróconą przez funkcję CVErrzmienna, która nie jest typu Wariant. Jednak można wykonywać jawna konwersja (za pomocą CInt, CDbli tak dalej) wartość zwracana przez funkcję CVErr i przypisać do zmiennej odpowiedniego typ danych.

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie funkcja CVErr zwraca Wariant którego VarType jest vbError (10). Jeśli przekazany jej argument nie jest liczbą, funkcja zdefiniowana przez użytkownika CalculateDouble zwraca błąd. Za pomocą CVErr zwraca błędy zdefiniowane przez użytkownika z procedury zdefiniowane przez użytkownika lub do opóźniania obsługi błąd wykonania. Aby sprawdzić, czy wartość reprezentuje błąd, należy użyć funkcji IsError .

' Call CalculateDouble with an error-producing argument.
Sub Test()
Debug.Print CalculateDouble("345.45robert")
End Sub
' Define CalculateDouble Function procedure.
Function CalculateDouble(Number)
If IsNumeric(Number) Then
CalculateDouble = Number * 2 ' Return result.
Else
CalculateDouble = CVErr(2001) ' Return a user-defined error
End If ' number.
End Function

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×