Funkcja Atn

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą arcus tangens liczby.

Składnia

Atn ( numer )

Liczba argument jest typu Podwójna lub dowolne prawidłowe wyrażenie numeryczne.

Uwagi

Funkcja Atn przyjmuje stosunek dwóch boków trójkąta prostokątnego (Liczba) i zwraca odpowiadający mu kąt wyrażony w radianach. Stosunek jest długością przeciwległej kąt podzielona przez długość stronie przylegające do kąta.

Zakres wynik jest pi /2 do pi/2 radianów.

Aby skonwertować stopnie na radiany, należy pomnożyć przez pi/180 stopni. Aby przekonwertować radiany na stopnie, należy pomnożyć radianach przez 180/pi.

Uwaga: Atn jest funkcją odwrotną trygonometryczne Tan, która przyjmuje kąt jako argument i zwraca współczynnik długości dwóch boków trójkąta prostokątnego. Atn nie należy mylić z funkcją cotangens, która jest funkcją odwrotną do prostego tangens (1/tangens).

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji Atn , aby obliczyć wartość liczby pi.

Dim pi pi = 4 * Atn(1) ' Calculate the value of pi.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×