Funkcja Asc

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca liczbę całkowitą odpowiadającą kod znaku odpowiadającej pierwszej literze w ciągu.

Składnia

ASC ( string )

Wymagany ciągargument jest dowolne prawidłowe wyrażenie tekstowe. Jeśli ciąg zawiera żadnych znaków, wystąpi błąd czasu wykonania.

Spostrzeżenia

Zakres zwraca wartość jest równa 0 – 255 w systemach zestaw znaków DBCS, ale –32768 — 32767 w systemach zestaw znaków dwubajtowych.

Uwaga: Funkcja AscB jest używana z danych bajt zawartych w ciągu. Zamiast zwracać kod znaku pierwszego znaku, AscB zwraca pierwszy bajt. Funkcja AscW zwraca kod znaku Unicode, z wyjątkiem na platformach miejsce, w którym Unicode nie jest obsługiwana, w tym przypadku zachowanie jest taka sama, jak funkcja Asc .

Uwaga: Języka Visual Basic dla komputerów Macintosh nie obsługuje ciągów znaków Unicode. W związku z tym, AscW(n) nie może zwrócić wszystkich znaków Unicode dla wartości n z zakresu od 128 do 65 535, jak działa w środowisku systemu Windows. Zamiast tego AscW(n) próbuje znaleźć "najlepsze przybliżenie" dla wartości n Unicode większych niż 127. W związku z tym nie należy używać AscW w środowisku Macintosh.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie funkcja Asc zwraca kod znaku odpowiadający pierwszej literze w ciągu.

Dim MyNumber
MyNumber = Asc("A") ' Returns 65.
MyNumber = Asc("a") ' Returns 97.
MyNumber = Asc("Apple") ' Returns 65.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×