Funkcja Array

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca aVariant zawierające tablica.

Składnia

Tablica ( lista_argumentów )

Wymagane lista_argumentówargument jest rozdzielany przecinkami listę wartości, które są przypisywane do elementów w tablicy znajdującej się w obrębie Wariant. Jeśli argumenty nie zostaną określone, zostanie utworzony tablicę o zerowej długości.

Spostrzeżenia

Notacji odnosi się do elementu tablicy składa się z nazwę zmienna, a następnie w nawiasy numerem indeksu wskazującego określony element. W poniższym przykładzie pierwszy instrukcja tworzy zmienną o nazwie A jako Wariant. Druga instrukcja przypisuje tablicę do zmiennej A. Ostatnia instrukcja przypisuje wartość drugiego elementu tablicy do innej zmiennej.

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

Dim A As Variant
A = Array(10,20,30)
B = A(2)

Granica dolna tablicy utworzonej przy użyciu funkcji Tablica jest określona przez dolną granicę określoną instrukcję Option Base , chyba że Tablica jest kwalifikowane za pomocą nazwy biblioteki typów (na przykład języka VBA. Tablica). Jeśli kwalifikowane za pomocą nazwy biblioteki typów, Tablica jest wpływu na Podstawie opcji.

Uwaga : Wariant które nie są zadeklarowane jako tablicę nadal może zawierać tablicę. Zmienną typu Wariant może zawierać tablicę dowolnego typu z wyjątkiem ciągów o stałej długości i typy zdefiniowane przez użytkownika. Mimo że wariantu zawierający tablicę koncepcji różni się od tablicy, której elementy są typu Variant, elementów tablicy są dostępne w taki sam sposób.

Przykład

W tym przykładzie użyto funkcji Tablica zwraca Wariant zawierający tablicę.

Dim MyWeek, MyDay
MyWeek = Array("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
' Return values assume lower bound set to 1 (using Option Base
' statement).
MyDay = MyWeek(2) ' MyDay contains "Tue".
MyDay = MyWeek(4) ' MyDay contains "Thu".

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×