Funkcja Abs

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość tego samego typu co wartość przekazywana do określając wartość bezwzględną liczby.

Składnia

Abs ( numer )

Wymaganą liczbęargument może mieć dowolne prawidłowe wyrażenie numeryczne. Jeśli argument liczba zawiera wartość Null, zostanie zwrócona wartość Null ; Jeśli jest to niezainicjowane zmienna, zwracana jest wartość zero.

Spostrzeżenia

Wartość bezwzględna liczby jest bez znaku. Na przykład ABS(-1) i ABS(1) zwracają 1.

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji moduł.liczby , aby obliczyć wartość bezwzględną liczby.

Dim MyNumber
MyNumber = Abs(50.3) ' Returns 50.3.
MyNumber = Abs(-50.3) ' Returns 50.3.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×