Formularz zadania projektu w dodatku Business Contact Manager

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po utworzeniu projekt biznesowy w Business Contact Manager dla programu Outlook w zadanie projektuformularz umożliwia dodawanie i przypisywanie zadań w projekcie poszczególnych. 

Uwaga: Nie można dodawać załączników, na przykład pliki lub wiadomości e-mail do zadań w projekcie, ale mogą one dodane do połączonego projektu biznesowego. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Temat projekty biznesowe w dodatku Business Contact Manager.

Ogólny widok

Można użyć tego widoku, aby rejestrować informacje na temat zadania projektu, włączając w to przydział zadania projektu, datę ukończenia, stan oraz projekt biznesowy, z którym jest to zadanie powiązane.

Informacja o zadaniu projektu

Nazwa zadania      Wpisz nazwę zadania projektu (wymagane).

Przypisany do      Aby przydzielić zadanie projektu, wybierz na liście nazwę. Aby dodać nową nazwę do listy, kliknij pozycję Edytuj listę.

Ustawienia zadania projektu

Rozpoczęcie oraz Ukończenie     Wprowadź daty rozpoczęcia i ukończenia projektu biznesowego.

Stan      Wybierz na liście opis stanu zadania projektu. Aby dostosować tę listę, dodając do niej elementy lub ją zmieniając, kliknij pozycję Edytuj listę.

Ukończono %      Wpisz wartość procentu ukończenia projektu biznesowego.

Wymagana uwaga      Zaznacz to pole wyboru, jeśli to zadanie projektu wymaga uwagi od osoby przydzielonej jako właściciel tego projektu biznesowego.

Priorytet zadania projektu      Wybierz na liście poziom priorytetu projektu biznesowego. Aby dostosować tę listę, dodając do niej elementy lub ją zmieniając, kliknij pozycję Edytuj listę.

Przypomnienie      Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić przypomnienie dla tego zadania projektu, a następnie kliknij strzałkę i wybierz datę oraz czas przypomnienia.

Połączony projekt

Połącz z      Kliknij przycisk Połącz z, aby wybrać projekt biznesowy, z którym to zadanie projektu ma zostać połączone.

Uwaga: Jeżeli dostęp do tego formularza zadania projektu został uzyskany z formularza projektu biznesowego, to połączenie zostało już utworzone.

Komentarze

Tego pola można użyć do wklejania z innego pliku lub wpisania komentarze na temat zadania projektu.

Dodaj sygnaturę czasową      Kliknij przycisk Dodaj sygnaturę czasową, aby dodać datę i czas do komentarzy.

Widok szczegółów

Ten widok służy do rejestrowania daty ukończenia, liczby przepracowanych godzin oraz dowolnego przebiegu.

Szczegóły zadania

Data wykonania      Wprowadź datę ukończenia projektu.

Przebieg      Wpisz płatny przebieg dla tego zadania projektu.

Całkowity czas pracy      Wpisz całkowitą liczbę przepracowanych godzin przewidzianych dla tego zadania.

Faktyczny czas pracy      Wpisz rzeczywistą liczbę przepracowanych godzin.

Nawigacja na Wstążce

Formularz zawiera następujące przyciski (umieszczone na Wstążce będącej częścią interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent) charakterystyczne dla dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

W grupie

Kliknij

Rezultat

Pokazywanie

Ogólny

Wybrać widok Ogólny w formularzu, co pozwoli na wprowadzenie informacji podstawowych.

Pokazywanie

Szczegóły

Wybrać widok Szczegóły w formularzu, co pozwoli na wprowadzenie bardziej spersonalizowanych informacji.

Opcje

Sprawdź nazwy

Rozpoznać adres e-mail lub połączony rekord i sprawdzić jego poprawność.

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do tego formularza, w menu Business Contact Manager kliknij polecenie Zadania projektu, a następnie na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Nowy lub kliknij dwukrotnie pozycję na liście Zadania projektu w celu otwarcia istniejącego rekordu Zadanie projektu. Dostęp do tego formularza można również uzyskać z rekordu Projekt biznesowy, klikając przycisk Nowy w sekcji Zadania projektu lub otwierając istniejące zadanie projektu.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×