Formularz szansy sprzedaży w dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Rekordy okazji ułatwiają lepiej zorganizować, zarządzanie i śledzenie istotnych kwestiach dotyczących usługi szansa sprzedaży, łącznie z etap sprzedaży, potencjalny wartość interakcji klient i szacowany TE000129512. Można także połączyć i dodać dostosowywanych szczegóły, takie jak elementy historii komunikacji i wartości pól.

Jeśli Business Contact Manager dla programu Outlook jest zintegrowany z system księgowy, możesz również utworzyć ofert, zamówień sprzedaży i faktur z rekord szansy sprzedaży, klikając przycisk Konwertuj na w grupie Opcje na Wstążce.

Uwaga : Powyższych funkcji księgowe nie mogą być dostępne z system księgowy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc w system księgowy.

Formularz zawiera cztery widoki: Ogólny, Szczegóły, Historia oraz Pola zdefiniowane przez użytkownika. Każdy widok zawiera jedną lub więcej sekcji.

Ogólny widok

Widok Ogólny zawiera ogólne informacje dotyczące szansa sprzedaży oraz informacje dotyczące stanu, źródła i warunków finansowych.

 • Informacje dotyczące szansy sprzedaży

  Wpisz tytuł szansy sprzedaży (wymagane) i wybierz osobę, do której jest przydzielona (opcjonalnie).

 • Połączony klient lub kontakt biznesowy

  Kliknij przycisk Połącz z, aby wybrać klienta lub Kontaktu biznesowego do połączenia z szansą sprzedaży (wymagany). W oknie dialogowym łącze do klienta lub kontaktu biznesowego w okienku folderów wybierz listę klientów lub kontaktów biznesowych, zaznacz element na liście, a następnie kliknij przycisk Połącz z. Aby utworzyć nowy element, kliknij przycisk Nowy.

 • Stan:

  Wybierz etap sprzedaży obejmujący szansę sprzedaży. Do listy Etap sprzedaży można dodawać pozycje lub edytować istniejące pozycje, z wyjątkiem wartości pozycji Zamknięta/Wykorzystana i Zamknięta/Utracona.

  Wprowadź przewidywaną datę zamknięcia szansy sprzedaży oraz, w razie potrzeby, prawdopodobieństwo zaistnienia sprzedaży. Aby utworzyć przypomnienie dla tej szansy sprzedaży, zaznacz pole wyboruPrzypomnienie, a następnie wybierz datę i godzinę.

  Uwagi : 

  • Wybranie etapu Zamknięta/Wykorzystana lub Zamknięta/Utracona powoduje zablokowanie rekordu jako pliku tylko do odczytu. Wybranie etapu Zamknięta/Wykorzystana powoduje ustawienie wartości prawdopodobieństwa na 100%. Wybranie etapu Zamknięta/Utracona powoduje ustawienie wartości prawdopodobieństwa na 0%.

  • Procent prawdopodobieństwa jest używany do obliczania wartości w polu Przewidywany przychód w sekcji Produkty i usługi.

 • Produkty i usługi

  Dodaj produkty i usługi powiązane z tą szansa sprzedaży. Aby dodać nowy produkt lub usługę, kliknij przycisk Dodaj, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie produktu lub usługi wpisz odpowiednie informacje. Aby edytować istniejący element, kliknij przycisk Edytuj. Aby usunąć istniejący element, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Uwaga : Jeśli Business Contact Manager dla programu Outlook jest zintegrowany z system księgowy, lista może obejmować elementów z system księgowy i elementy, które są wyświetlane tylko w Business Contact Manager dla programu Outlook. Nowe elementy, które są dodawane przy użyciu formularza produktów i usług nie są włączane do listy elementów w system księgowy. Pola Opis, Koszt jednostkowy i Cena jednostkowa jest niemożliwa na elementy, które pochodzą z system księgowy.

 • Kategorie

  Aby skategoryzować szansy sprzedaży według koloru, na Wstążce w grupie Opcje kliknij przycisk Kategoryzuj.

 • Informacje o źródle

  Wprowadź źródło szansy sprzedaży, osobę, która ją zainicjowała, dowolnych konkurentów (w tym polu można wpisać do 100 znaków) oraz typ zamówienia, które jest oczekiwane dla tej szansy sprzedaży. Aby dodać elementy do listy Źródło lub do listy Typ albo edytować ich domyślne elementy, wybierz pozycję Edytuj listę.

 • Terminy

  Wybierz warunki płatności, datę wygaśnięcia oraz datę dostawy.

Uwaga : W widoku Ogólny pola Etap sprzedaży, Źródło oraz Typ można dostosowywać.

Widok szczegółów

Widok Szczegóły zawiera komentarze dotyczące szansy sprzedaży. Komentarze można wklejać z innych plików lub dodawać bezpośrednio do rekordu szansy sprzedaży. Kliknij przycisk Dodaj sygnaturę czasową, aby datować komentarze.

Wyświetlanie historii

Wyświetlanie historii zawiera wszystkie elementy historii komunikacji, związane z tym rekord. Kliknij strzałkę w dół Strzałka pola w polu Widok, aby wybrać typ widoku listy. Kliknij dwukrotnie element historii komunikacji, aby go otworzyć. Możesz utworzyć bardziej szczegółowej historii o szansy sprzedaży, kliknąć przycisk Nowy, a następnie łącząc elementu — takie jak notatka biznesowa, dziennik rozmów telefonicznych, termin lub zadanie — do rekordu.

Widok Historia finansowa

Jeśli Business Contact Manager dla programu Outlook jest zintegrowany z usługi system księgowy i to rekord występują transakcji finansowych, jego transakcje można wyświetlić w tym widoku. Kliknij dwukrotnie dowolny transakcji do jego przeglądania.

 • Lista transakcji

  Data     Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować listę według daty.

  Dokument #     Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować listę według numeru dokumentu.

  Kontakt biznesowy     Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować listę według nazwy kontakt biznesowy.

  Typ     Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować listę według typu transakcji.

  Kwota całkowita     Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować listę według łączną liczbę transakcji.

Uwaga : Powyższych funkcji księgowe nie mogą być dostępne z system księgowy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc w system księgowy.

Wyświetlanie Pola zdefiniowane przez użytkownika (pola niestandardowe)

Widok Pola zdefiniowane przez użytkownika zawiera pola niestandardowe, które można tworzyć i organizować. Pola są zorganizowane według grupa i wyświetlane w dwóch kolumnach.

Na Wstążce w grupie Opcje kliknij przycisk Dostosuj formularz, aby utworzyć lub zarządzać pól i grup. Aby uzyskać więcej informacji o dostosowywaniu formularza zobacz następujące tematy:

Poruszanie się po Wstążce

Formularz zawiera następujące przyciski (umieszczone na Wstążce będącej częścią interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent) charakterystyczne dla dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

W grupie

Kliknij

Rezultat

Pokaż

Ogólny

Wybrać widok Ogólny w formularzu, co pozwoli na wprowadzenie informacji podstawowych.

Pokaż

Szczegóły

Wybrać widok Szczegóły w formularzu, co pozwoli na wprowadzenie bardziej spersonalizowanych informacji.

Pokaż

Historia

Wyświetlić wszystkie pozycje historii komunikacji dla wybranego rekordu.

Pokaż

Pola zdefiniowane przez użytkownika

Wyświetlić wszystkie pola zdefiniowane przez użytkownika dostosowane dla tego formularza.

Komunikacja

Nowy element historii

Dodać do historii komunikacji rekordu nową notatkę biznesową, dziennik rozmów telefonicznych, szansę sprzedaży, projekt biznesowy, zadanie, wiadomość e-mail, termin lub plik.

Opcje

Dostosuj formularz

Dodać do formularza pola zdefiniowane przez użytkownika.

Opcje

Automatycznie połącz wiadomości e-mail

Włączyć automatyczne łączenie w tym rekordzie wiadomości e-mail wysłanych pod dany adres e-mail i z tego adresu.

Uwaga : Jeśli adres e-mail jest niedostępny, ten przycisk jest wygaszony.

Opcje

Sprawdzanie nazw

Rozpoznać adres e-mail lub połączony rekord i sprawdzić jego poprawność.

Uwaga : Aby uzyskać dostęp do formularza Szansa sprzedaży, w menu Business Contact Manager kliknij polecenie Szanse sprzedaży, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję odpowiedniej szansy sprzedaży.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×