Formularz działań biznesowych w dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W Business Contact Manager dla programu Outlook, gdy kliknij łącze w historii komunikacji rekord do spotkania programu Outlook, wiadomości e-mail lub zadania, lub Excel *, Publisher *, PowerPoint * lub Word * plik, a element nie jest już dostępna, ponieważ został on usunięty lub nie są już podłączonej do komputera, na którym znajduje się oryginalny element — informacje o elemencie są wyświetlane w formularzu Działalności.

Uwaga : Pola zawierające informacje pochodzące z oryginalnego elementu nie mogą być edytowane.

Działanie biznesowe

Temat     Temat lub tytuł oryginalnego elementu.

Typ     Typ (Spotkanie, Wiadomość e-mail, Zadanie lub Plik) oryginalnego elementu.

Rejestrowanie daty i czasu

Na dzień     Data ukończenia oryginalnego elementu.

Wysłano     Data wysłania oryginalnego elementu (dotyczy tylko typów Spotkanie i Wiadomość e-mail).

Utworzono     Data utworzenia oryginalnego elementu.

Zmodyfikowano     Data zapisania ostatnich zmian w oryginalnym elemencie.

Połączeni klienci, kontakty biznesowe, szanse sprzedaży lub projekty biznesowe

Połącz z     Aby połączyć działanie biznesowe z rekordem klient, kontakt biznesowy, szansa sprzedaży lub projekt biznesowy, wpisz jego nazwę w tym polu tekstowym lub kliknij przycisk Połącz z, a następnie wybierz go na liście.

Można dodawać połączenia z innymi rekordami lub zmieniać je.

Komentarze

Zawartość pochodząca z oryginalnego elementu oraz dodatkowe komentarze i notatki.

Autonomiczna programu Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager można korzystać w wersjach 2007 i 2003 programu Excel, Publisher, PowerPoint i Word.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×