Formularz Projekt biznesowy w dodatku Business Contact Manager

W formularzu projekt biznesowy można wprowadzać szczegółowe informacje, które pozwalają wybierać, przydzielać i śledzić zadanie biznesowe potrzebne do wykonania określonego projektu biznesowego.

Formularz zawiera cztery widoki: Ogólny, Szczegóły, Historia oraz Pola zdefiniowane przez użytkownika. Każdy widok zawiera jedną lub więcej sekcji.

Widok Ogólny

Widok Ogólny zawiera następujące sekcje pozwalające na wprowadzanie i edytowanie informacji dotyczących projektu biznesowego, w tym liczba dni do zakończenia, wymagane zadania oraz rekordy klient i kontakt biznesowy połączone z projektem biznesowym.

 • Informacje dotyczące projektu

  Wpisz nazwę projektu biznesowego (wymagane). W celu przydzielenia projektu biznesowego właścicielowi wybierz nazwę na liście użytkowników posiadających uprawnienia dostępu do bazy danych. Aby usunąć nazwę z listy, kliknij przycisk Edytuj listę.

  Tylko właściciel bazy danych może dodać nazwę do listy. Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu użytkowników do listy, zobacz temat Udostępnianie danych dodatku Business Contact Manager innym użytkownikom.

  Wybierz typ projektu (np. Opłata stała, Czas i materiały albo Inny) lub kliknij przycisk Edytuj listę, aby dodać nowy element lub edytować istniejący element.

  Porada: Za pomocą pola Typ projektu można kategoryzować projekty biznesowe, co ułatwia śledzenie i planowanie.

 • Połączony klient lub kontakt biznesowy

  Kliknij przycisk Połącz z, aby wybrać rekord klienta lub kontaktu biznesowego, który ma zostać połączony z tym projektem biznesowym (wymagane). W oknie dialogowym Łączenie z klientem lub kontaktem biznesowym w polu Folder wybierz listę klientów lub listę kontaktów biznesowych, na tej liście zaznacz odpowiedni element, a następnie kliknij przycisk Połącz z. Aby utworzyć nowy element, kliknij przycisk Nowy.

 • Powiązani klienci i kontakty biznesowe

  Na tej liście są wyświetlane rekordy klientów i kontaktów biznesowych połączone z projektem biznesowym. Kliknij dwukrotnie rekord klienta lub kontaktu biznesowego, aby go otworzyć, lub kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy rekord klienta lub kontaktu biznesowego. W oknie dialogowym Dodawanie klienta lub kontaktu biznesowego w polu Folder wybierz listę klientów lub listę kontaktów biznesowych, na tej liście zaznacz odpowiedni element, a następnie kliknij przycisk OK. Aby usunąć rekord klienta lub kontaktu biznesowego z projektu biznesowego, zaznacz ten rekord, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 • Zadania projektu

  Zadania projektu połączone z projektem biznesowym są wyświetlane na tej liście. Kliknij dwukrotnie zadanie, aby je otworzyć, lub kliknij przycisk Nowy w celu utworzenia nowego zadania. Aby uzyskać pomoc podczas wprowadzania informacji w formularzu, kliknij przycisk Pomoc  Button image .

 • Przegląd projektu

  W sekcji Przegląd projektu są wyświetlane stany zadań połączonych z tym projektem biznesowym oraz liczba dni pozostałych do jego ukończenia.

 • Informacje o stanie

  Wprowadź daty rozpoczęcia i zakończenia projektu biznesowego oraz jego stan, priorytet i procent wykonania. Aby dodać nowy element stanu lub priorytetu projektu biznesowego bądź poddać edycji istniejący element, kliknij przycisk Edytuj listę.

Uwaga: W widoku ogólnym pola Typ projektu, Stan projektu oraz Priorytet można dostosowywać.

Widok Szczegóły

Widok Szczegóły zawiera komentarze dotyczące projektu biznesowego. Komentarze można wklejać z innych plików lub dodawać bezpośrednio do rekordu projektu biznesowego. Kliknij przycisk Dodaj sygnaturę czasową, aby datować komentarze.

Widok Historia

Widok Historia zawiera wszystkie element historii komunikacji połączone z tym rekordem. Kliknij strzałkę w dół  Strzałka pola   w polu Widok, aby wybrać typ widoku dla tej listy. Dwukrotnie kliknij element historii komunikacji, aby go otworzyć. Możesz tworzyć bardziej szczegółową historię dotyczącą projektu biznesowego, klikając przycisk Nowy, a następnie łącząc element — taki jak notatka biznesowa, dziennik rozmów telefonicznych, termin lub zadanie — z rekordem.

Widok Pola zdefiniowane przez użytkownika

Widok pole zdefiniowane przez użytkownika zawiera pola niestandardowe utworzone i zorganizowane przez użytkownika. Pola są zorganizowane w grupy i wyświetlane w dwóch kolumnach.

Na wstążka w grupie Opcje kliknij przycisk Dostosuj formularz, aby utworzyć grupy i pola lub nimi zarządzać.

Poruszanie się po Wstążce

Formularz zawiera następujące przyciski (umieszczone na Wstążce będącej częścią interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent) charakterystyczne dla dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

W grupie

Kliknij przycisk

Aby

Pokazywanie

Ogólny

Wybrać widok Ogólny w formularzu, co pozwoli na wprowadzenie informacji podstawowych.

Pokazywanie

Szczegóły

Wybrać widok Szczegóły w formularzu, co pozwoli na wprowadzenie bardziej spersonalizowanych informacji.

Pokazywanie

Pola zdefiniowane przez użytkownika

Wyświetlić wszystkie pola zdefiniowane przez użytkownika dostosowane dla tego formularza.

Komunikacja

Nowy element historii

Dodać do historii komunikacji rekordu nową notatkę biznesową, dziennik rozmów telefonicznych, wiadomość e-mail, termin lub plik.

Opcje

Dostosuj formularz

Dodać do formularza pola zdefiniowane przez użytkownika.

Opcje

Sprawdź nazwy

Rozpoznać adres e-mail lub połączony rekord i sprawdzić jego poprawność.

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do tego formularza, w menu Business Contact Manager kliknij polecenie Projekty biznesowe, a następnie kliknij dwukrotnie rekord Projekt biznesowy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×