Formaty plików obsługiwane w programie PowerPoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Z programem PowerPoint możesz zapisać prezentację w jeden z typów plików wymienionych w poniższej tabeli.

Ważne: Program PowerPoint nie obsługuje następujących czynności:

  • Pliki programu PowerPoint w wersji 95 (lub starszej).

  • Pliki Kreatora materiałów przenośnych (ppz).

Zapisywany typ pliku

Rozszerzenie

Zastosowanie typu pliku

Prezentacja programu PowerPoint

pptx

Prezentacja programu PowerPoint, który jest w formacie plików XML, domyślnie.

Prezentacja programu PowerPoint z obsługą makr

pptm

Prezentacja zawierająca kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Prezentacja programu PowerPoint 97-2003

ppt

Prezentacja, którą można otworzyć w starszych wersjach programu PowerPoint — od programu PowerPoint 97 do programu Office PowerPoint 2003.

Format dokumentu PDF

pdf

Opracowany przez firmę Adobe Systems format pliku elektronicznego oparty na języku PostScript, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików.

Format dokumentu XPS

xps

Nowy format dokumentów elektronicznych, umożliwiający wymianę dokumentów w ostatecznej postaci.

Szablony projektów programu PowerPoint

potx

Szablon prezentacji programu PowerPoint, który służy do tworzenia przyszłych prezentacji.

Szablon projektu programu PowerPoint z obsługą makr

potm

Szablon zawierający wstępnie zaakceptowane makra, które można dodać do szablonu w celu użycia w prezentacji.

Szablon projektu programu PowerPoint 97-2003

pot

Szablon, który można otworzyć w starszych wersjach programu PowerPoint — od programu PowerPoint 97 do programu Office PowerPoint 2003.

Motyw pakietu Office

thmx

Arkusz stylów zawierający definicje motywu kolorów, motywu czcionek i motywu efektów.

Pokaz programu PowerPoint

ppsx

Prezentacja, która zawsze jest otwierana w widoku pokazu slajdów, zamiast w widoku normalnym.

Pokaz programu PowerPoint z obsługą makr

ppsm

Pokaz slajdów zawierający wstępnie zaakceptowane makra, które można uruchomić z poziomu pokazu slajdów.

Pokaz programu PowerPoint 97-2003

pps

Pokaz slajdów, który można otworzyć w starszych wersjach programu PowerPoint — od programu PowerPoint 97 do programu Office PowerPoint 2003.

Dodatek programu PowerPoint

ppam

Dodatek przechowujący niestandardowe polecenia, kod Visual Basic for Applications (VBA) i specjalistyczne funkcje, takie jak dodatek.

Dodatek programu PowerPoint 97-2003

ppa

Dodatek, który można otworzyć w starszych wersjach programu PowerPoint — od programu PowerPoint 97 do programu Office PowerPoint 2003.

Prezentacja XML programu PowerPoint

xml

Prezentacja w formacie pliku XML obsługiwanych standardowy.

MPEG-4 Video

mp4

Prezentacja, który został zapisany jako plik wideo.

Format pliku MP4 odtwarzany w wielu odtwarzaczach multimedialnych, takich jak Windows Media Player.

Windows Media Video

wmv

Prezentacja, który został zapisany jako plik wideo.

Format pliku WMV jest odtwarzany w wielu odtwarzaczach multimedialnych.

Format pliku GIF (Graphics Interchange Format)

gif

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Format pliku GIF obsługuje maksymalnie 256 kolorów, dlatego lepiej się sprawdza w przypadku skanowanych obrazów, takich jak ilustracje. Format GIF jest też przydatny do rysunków, czarno-białych obrazów i małego tekstu o wysokości kilku pikseli. W przypadku plików GIF są obsługiwane animacje i przezroczyste tła.

Format pliku JPEG (Joint Photographic Experts Group)

jpg

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Format pliku JPEG obsługuje 16 milionów kolorów i jest najlepszy do fotografii i złożonych grafik.

Format pliku PNG (Portable Network Graphics)

png

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Format PNG został zatwierdzony jako standard przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) jako format zastępujący format GIF. W przypadku plików PNG — w odróżnieniu od plików GIF — zazwyczaj nie są obsługiwane animacje, a niektóre starsze przeglądarki nie obsługują formatu PNG.

Format pliku TIFF (Tag Image File Format)

tif

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Format TIFF jest najlepszym formatem pliku przy zapisywaniu obrazów mapy bitowej na komputerach osobistych. Grafiki w formacie TIFF mogą mieć dowolną rozdzielczość, mogą być czarno-białe, w odcieniach szarości lub w kolorze.

Mapa bitowa niezależna od urządzenia

bmp

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Mapa bitowa jest przedstawieniem obrazu graficznego w pamięci komputera składającym się z wierszy i kolumn punktów. Wartość każdego punktu (czy jest wypełniony, czy nie) jest zapisana w jednym lub kilku bitach danych.

Metaplik Windows

wmf

Slajd jako grafika 16-bitowa (do użycia w systemie Microsoft Windows 3.x lub nowszym).

Rozszerzony metaplik Windows

emf

Slajd jako grafika 32-bitowa (do użycia w systemie Microsoft Windows 95 lub nowszym).

Konspekt/RTF

rtf

Konspekt prezentacji jako dokument tylko tekst, który udostępnia mniejszy rozmiar plików i możliwość udostępniania plików z obsługą makr, kto może nie być tej samej wersji programu PowerPoint lub systemu operacyjnego, który masz. Dowolny tekst w okienku notatek nie są zapisywane w tym formacie pliku.

Prezentacja obrazowa programu PowerPoint

pptx

Prezentacja programu PowerPoint, gdzie każdy slajd przekonwertowany na obraz. Zapisywanie pliku w formacie prezentacji programu PowerPoint obrazu zmniejszy rozmiar pliku. Jednak pewne informacje zostaną utracone.

Prezentacja ściśle Open XML

pptx

Prezentacja w ścisła wersja ISO formatu pliku prezentacji programu PowerPoint.

Prezentacja OpenDocument

odp

Możesz zapisać pliki programu PowerPoint, można je otworzyć w aplikacjach prezentacji, używających formacie OpenDocument, takich jak programy OpenOffice.org Impress i Google Docs. Można również otwierać prezentacje w formacie ODP w programie PowerPoint. Niektóre informacje mogą zostać utracone podczas zapisywania i otwierania plików Odp.

Początek strony

Zapisywany typ pliku

Rozszerzenie

Zastosowanie typu pliku

Prezentacja programu PowerPoint

pptx

Prezentacja programu PowerPoint, który jest w formacie plików XML, domyślnie.

Prezentacja programu PowerPoint z obsługą makr

pptm

Prezentacja zawierająca kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Prezentacja programu PowerPoint 97-2003

ppt

Prezentacja, którą można otworzyć w starszych wersjach programu PowerPoint — od programu PowerPoint 97 do programu Office PowerPoint 2003.

Format dokumentu PDF

pdf

Opracowany przez firmę Adobe Systems format pliku elektronicznego oparty na języku PostScript, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików.

Format dokumentu XPS

xps

Nowy format dokumentów elektronicznych, umożliwiający wymianę dokumentów w ostatecznej postaci.

Szablony projektów programu PowerPoint

potx

Szablon prezentacji programu PowerPoint, który służy do tworzenia przyszłych prezentacji.

Szablon projektu programu PowerPoint z obsługą makr

potm

Szablon zawierający wstępnie zaakceptowane makra, które można dodać do szablonu w celu użycia w prezentacji.

Szablon projektu programu PowerPoint 97-2003

pot

Szablon, który można otworzyć w starszych wersjach programu PowerPoint — od programu PowerPoint 97 do programu Office PowerPoint 2003.

Motyw pakietu Office

thmx

Arkusz stylów zawierający definicje motywu kolorów, motywu czcionek i motywu efektów.

Pokaz programu PowerPoint

pps, ppsx

Prezentacja, która zawsze jest otwierana w widoku pokazu slajdów, zamiast w widoku normalnym.

Pokaz programu PowerPoint z obsługą makr

ppsm

Pokaz slajdów zawierający wstępnie zaakceptowane makra, które można uruchomić z poziomu pokazu slajdów.

Pokaz programu PowerPoint 97-2003

ppt

Pokaz slajdów, który można otworzyć w starszych wersjach programu PowerPoint — od programu PowerPoint 97 do programu Office PowerPoint 2003.

Dodatek programu PowerPoint

ppam

Dodatek przechowujący niestandardowe polecenia, kod Visual Basic for Applications (VBA) i specjalistyczne funkcje, takie jak dodatek.

Dodatek programu PowerPoint 97-2003

ppa

Dodatek, który można otworzyć w starszych wersjach programu PowerPoint — od programu PowerPoint 97 do programu Office PowerPoint 2003.

Windows Media Video

wmv

Prezentacja zapisywana w formacie pliku wideo. Podczas zapisywania prezentacji programu PowerPoint 2010 można wybrać wysoką jakość (1024 x 768, 30 klatek na sekundę), średnią jakość (640 x 480, 24 klatki na sekundę) i niską jakość (320 x 240, 15 klatek na sekundę).

Pliki w formacie WMV są odtwarzane przez wiele wyświetlaczy multimedialnych, np. przez program Windows Media Player.

Format pliku GIF (Graphics Interchange Format)

gif

Slajd jako grafika dla stron sieci Web.

Format pliku GIF obsługuje maksymalnie 256 kolorów, dlatego lepiej się sprawdza w przypadku skanowanych obrazów, takich jak ilustracje. Format GIF jest też przydatny do rysunków, czarno-białych obrazów i małego tekstu o wysokości kilku pikseli. W przypadku plików GIF są obsługiwane animacje i przezroczyste tła.

Format pliku JPEG (Joint Photographic Experts Group)

jpg

Slajd jako grafika dla stron sieci Web.

Format pliku JPEG obsługuje 16 milionów kolorów i jest najlepszy do fotografii i złożonych grafik.

Format pliku PNG (Portable Network Graphics)

png

Slajd jako grafika dla stron sieci Web.

Format PNG został zatwierdzony jako standard przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) jako format zastępujący format GIF. W przypadku plików PNG — w odróżnieniu od plików GIF — zazwyczaj nie są obsługiwane animacje, a niektóre starsze przeglądarki nie obsługują formatu PNG.

Format pliku TIFF (Tag Image File Format)

tif

Slajd jako grafika dla stron sieci Web.

Format TIFF jest najlepszym formatem pliku przy zapisywaniu obrazów mapy bitowej na komputerach osobistych. Grafiki w formacie TIFF mogą mieć dowolną rozdzielczość, mogą być czarno-białe, w odcieniach szarości lub w kolorze.

Mapa bitowa niezależna od urządzenia

bmp

Slajd jako grafika dla stron sieci Web.

Mapa bitowa jest przedstawieniem obrazu graficznego w pamięci komputera składającym się z wierszy i kolumn punktów. Wartość każdego punktu (czy jest wypełniony, czy nie) jest zapisana w jednym lub kilku bitach danych.

Metaplik Windows

wmf

Slajd jako grafika 16-bitowa (do użycia w systemie Microsoft Windows 3.x lub nowszym).

Rozszerzony metaplik Windows

emf

Slajd jako grafika 32-bitowa (do użycia w systemie Microsoft Windows 95 lub nowszym).

Konspekt/RTF

rtf

Konspekt prezentacji jako dokument tylko tekst, który udostępnia mniejszy rozmiar plików i możliwość udostępniania plików z obsługą makr, kto może nie być tej samej wersji programu PowerPoint lub systemu operacyjnego, który masz. Dowolny tekst w okienku notatek nie są zapisywane w tym formacie pliku.

Prezentacja obrazowa programu PowerPoint

pptx

Prezentacja programu PowerPoint, gdzie każdy slajd przekonwertowany na obraz. Zapisywanie pliku w formacie prezentacji programu PowerPoint obrazu zmniejszy rozmiar pliku. Jednak pewne informacje zostaną utracone.

Prezentacja OpenDocument

odp

Pliki programu PowerPoint 2010 można zapisywać w sposób, który pozwala na ich otwieranie w aplikacjach prezentacyjnych korzystających z formatu OpenDocument, takich jak Google Docs czy OpenOffice.org Impress. Prezentacje można również otwierać w formacie odp w programie PowerPoint 2010. Podczas zapisywania i otwierania plików odp niektóre informacje mogą zostać utracone.

Początek strony

Zapisywany typ pliku

Rozszerzenie

Zastosowanie typu pliku

Prezentacja programu PowerPoint

pptx

Prezentacja programu Office PowerPoint 2007, która jest domyślnie plikiem obsługującym język XML.

Prezentacja programu PowerPoint z obsługą makr

pptm

Prezentacja zawierająca kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Prezentacja programu PowerPoint 97-2003

ppt

Prezentacja, którą można otworzyć w starszych wersjach programu PowerPoint — od programu PowerPoint 97 do programu Office PowerPoint 2003.

Format dokumentu PDF

pdf

Publikuj jako plik PDF lub XPS: format pliku elektronicznego oparty na PostScript opracowany przez firmę Adobe Systems, który umożliwia zachowanie formatowania dokumentu i udostępnianie plików.

Pliki można zapisywać z poziomu programu Microsoft Office 2007 jako pliki PDF i XPS tylko po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Umożliwianie obsługi innych formatów plików, takich jak formaty PDF i XPS.

Format dokumentu XPS

xps

Publikuj jako plik PDF lub XPS: nowy format dokumentów elektronicznych firmy Microsoft dla wymianę dokumentów w ostatecznej postaci.

Pliki można zapisywać z poziomu programu Microsoft Office 2007 jako pliki PDF i XPS tylko po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Umożliwianie obsługi innych formatów plików, takich jak formaty PDF i XPS.

Szablony projektów programu PowerPoint

potx

Prezentacja stanowiąca szablon, którego można użyć do tworzenia przyszłych prezentacji.

Szablon projektu programu PowerPoint z obsługą makr

potm

Szablon zawierający wstępnie zaakceptowane makra, które można dodać do szablonu w celu użycia w prezentacji.

Szablon projektu programu PowerPoint 97-2003

pot

Szablon, który można otworzyć w starszych wersjach programu PowerPoint — od programu PowerPoint 97 do programu Office PowerPoint 2003.

Motyw pakietu Office

thmx

Arkusz stylów zawierający definicje motywu kolorów, motywu czcionek i motywu efektów.

Pokaz programu PowerPoint

pps, ppsx

Prezentacja, która zawsze jest otwierana w widoku pokazu slajdów, zamiast w widoku normalnym.

Uwaga: Jeśli nie można otworzyć pliku PPS, zobacz nie można otworzyć pliku PPS.

Pokaz programu PowerPoint z obsługą makr

ppsm

Pokaz slajdów zawierający wstępnie zaakceptowane makra, które można uruchomić z poziomu pokazu slajdów.

Pokaz programu PowerPoint 97-2003

ppt

Pokaz slajdów, który można otworzyć w starszych wersjach programu PowerPoint — od programu PowerPoint 97 do programu Office PowerPoint 2003.

Dodatek programu PowerPoint

ppam

Dodatek przechowujący niestandardowe polecenia, kod Visual Basic for Applications (VBA) i specjalistyczne funkcje, takie jak dodatek.

Dodatek programu PowerPoint 97-2003

ppa

Dodatek, który można otworzyć w starszych wersjach programu PowerPoint — od programu PowerPoint 97 do programu Office PowerPoint 2003.

Jednoplikowa strona sieci Web

mht, mhtml

Strona sieci Web zawarta w jednym pliku obejmującym plik htm i wszystkie pliki pomocnicze, takie jak obrazy, pliki dźwiękowe, kaskadowe arkusze stylów, skrypty i inne. Ten format jest przydatny podczas wysyłania prezentacji pocztą e-mail.

Strona sieci Web

htm, html

Strona sieci Web w folderze zawierającym plik htm i wszystkie pliki pomocnicze, takie jak obrazy, pliki dźwiękowe, kaskadowe arkusze stylów, skrypty i inne. Ten format jest przydatny przy ogłaszaniu w witrynie lub edytowaniu przy użyciu programu Microsoft Office FrontPage lub innego edytora HTML.

Format pliku GIF (Graphics Interchange Format)

gif

Slajd jako grafika dla stron sieci Web.

Format pliku GIF obsługuje 256 kolorów, dlatego lepiej się sprawdza w przypadku skanowanych obrazów, takich jak ilustracje, niż w przypadku kolorowych fotografii. Format GIF jest też przydatny do rysunków, czarno-białych obrazów i małego tekstu o wysokości kilku pikseli. Pliki GIF obsługują animacje i przezroczyste tła.

Format pliku JPEG (Joint Photographic Experts Group)

jpg

Slajd jako grafika dla stron sieci Web.

Format pliku JPEG obsługuje 16 milionów kolorów i jest najlepszy do fotografii i złożonych grafik.

Format pliku PNG (Portable Network Graphics)

png

Slajd jako grafika dla stron sieci Web.

Format PNG został zatwierdzony jako standard przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) jako format zastępujący format GIF. W przypadku plików PNG — w odróżnieniu od plików GIF — zazwyczaj nie są obsługiwane animacje, a niektóre starsze przeglądarki nie obsługują formatu PNG.

Format pliku TIFF (Tag Image File Format)

tif

Slajd jako grafika dla stron sieci Web.

Format TIFF jest najlepszym formatem pliku przy zapisywaniu obrazów mapy bitowej na komputerach osobistych. Grafiki w formacie TIFF mogą mieć dowolną rozdzielczość, mogą być czarno-białe, w odcieniach szarości lub w kolorze.

Mapa bitowa niezależna od urządzenia

bmp

Slajd jako grafika dla stron sieci Web.

Mapa bitowa jest przedstawieniem obrazu graficznego w pamięci komputera składającym się z wierszy i kolumn punktów. Wartość każdego punktu (czy jest wypełniony, czy nie) jest zapisana w jednym lub kilku bitach danych.

Metaplik Windows

wmf

Slajd jako grafika 16-bitowa (do użycia w systemie Microsoft Windows 3.x lub nowszym).

Rozszerzony metaplik Windows

emf

Slajd jako grafika 32-bitowa (do użycia w systemie Microsoft Windows 95 lub nowszym).

Konspekt/RTF

rtf

Konspekt prezentacji jako dokument tylko tekst, który udostępnia mniejszy rozmiar plików i możliwość udostępniania plików z obsługą makr, kto może nie być tej samej wersji programu PowerPoint lub systemu operacyjnego, który masz. Dowolny tekst w okienku notatek nie są zapisywane w tym formacie pliku.

Prezentacja OpenDocument

odp

Prezentacja OpenDocument. Można zapisać PowerPoint 2007 pliki, więc można je otworzyć w aplikacjach prezentacji, używających formacie OpenDocument, takich jak programy OpenOffice.org Impress i Google Docs. Można również otwierać prezentacje w formacie ODP PowerPoint 2007. Formatowanie może zostać utracony, gdy zapisywanie i otwieranie plików Odp.

Początek strony

Zobacz też

Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×