Formaty plików obsługiwane w programie PowerPoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

PowerPoint obsługuje wielu formatów innego pliku prezentacji, w sposób opisany poniżej.

Używanie pliku > Zapisz jako, aby zapisać prezentację jako jeden z typów plików wymienionych poniżej.

Domyślny format pliku w wersji PowerPoint 2007 lub nowszy jest pptx.

Typ pliku

Rozszerzenie

Użyj, aby zapisać

Prezentacja programu PowerPoint

pptx

Prezentację można otworzyć na komputerze PC w PowerPoint 2007 i nowsze wersje lub możesz go otworzyć na komputerze Mac w programie PowerPoint 2008 i nowsze wersje.

Można również Otwórz prezentację na dowolnym urządzeniu przenośnym, zawierającą PowerPoint zainstalowany.

Prezentacja programu PowerPoint z włączoną obsługą makr

pptm

Prezentacja zawierającej języka Visual Basic for Applications (VBA) kodu.

Prezentacja programu PowerPoint 97 – 2003

ppt

Prezentacja, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Format dokumentu PDF

pdf

Format pliku elektronicznego oparty na PostScript, opracowany przez firmę Adobe Systems, który umożliwia zachowanie formatowania dokumentu i udostępnianie plików.

Format dokumentu XPS

xps

Nowy format dokumentów elektronicznych umożliwiający wymianę dokumentów w ostatecznej postaci.

Szablony projektów programu PowerPoint

potx

Szablon prezentacji PowerPoint, który służy do tworzenia przyszłych prezentacji.

Szablon programu PowerPoint z włączoną obsługą makr

potm

Szablon, który zawiera wstępnie zaakceptowane makra, które można dodać do szablonu może być używany w prezentacji.

Szablon projektu programu PowerPoint 97 – 2003

pot

Szablon, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Motyw pakietu Office

thmx

Arkusz stylów, który zawiera definicje motywu kolorów, motywu czcionek i motywu efektów.

Pokaz programu PowerPoint

ppsx

Prezentację, która zawsze zostanie otwarty w widoku pokazu slajdów, a nie w widoku normalnym.

Pokaz programu PowerPoint z włączoną obsługą makr

ppsm

Pokaz slajdów, który zawiera wstępnie zaakceptowane makra, które można uruchamiać z poziomu pokazu slajdów.

Pokaz programu PowerPoint 97 – 2003

pps

Pokaz slajdów, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Dodatek programu PowerPoint

ppam

Dodatek przechowującego niestandardowych poleceń języka Visual Basic for Applications (VBA) kod i specjalnych funkcji, takich jak dodatek.

Dodawanie programu PowerPoint 97 – 2003-w

ppa

Dodatek, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Prezentacja XML programu PowerPoint

xml

Prezentacja w formacie pliku XML obsługiwanych standardowy.

MPEG-4 Video

mp4

Prezentacja, który został zapisany jako plik wideo.

Format pliku MP4 odtwarzany w wielu odtwarzaczach multimedialnych, takich jak Windows Media Player.

Windows Media Video

wmv

Prezentacja, który został zapisany jako plik wideo.

Format pliku WMV jest odtwarzany w wielu odtwarzaczach multimedialnych.

Uwaga: W tym formacie jest dostępna tylko w PowerPoint 2010 i nowsze wersje.

GIF (Graphics Interchange Format)

gif

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Format pliku GIF jest ograniczone do obsługiwania 256 kolorów. Dlatego jest bardziej skutecznych zeskanowanych obrazów, takich jak ilustracje. Można także dobrym rysunki, czarno-białych obrazów i małego tekstu o tylko kilka pikseli GIF. Pliki GIF obsługują animacje i przezroczyste tła.

FileFormat JPEG (Wspólna Grupa ekspertów fotograficzne)

jpg

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci web.

Format pliku JPEG obsługuje 16 milionów kolorów i jest najlepszy do fotografii i złożonych grafik.

Format PNG (Portable Network Graphics)

png

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

PNG został zatwierdzony jako standard World Wide Web Consortium (W3C), aby zamienić obraz GIF. Czy GIF, a niektóre starsze przeglądarki nie obsługują ten format PNG nie obsługuje animacji.

TIFF (Format TIFF)

tif

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Format TIFF jest najlepszym formatem pliku do przechowywania obrazów mapy bitowej na komputerach osobistych. Grafika TIFF mogą mieć dowolną rozdzielczość, a czarno-biały, zmiany skali szarości lub kolorów.

Mapa bitowa niezależna od urządzenia

bmp

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Mapa bitowa ma postać składa się z wierszy i kolumn punktów obrazu graficznego w pamięci komputera. Wartość każdego punktu (czy jest wypełniony, czy nie) są przechowywane w jeden lub więcej fragmentów danych.

Metaplik Windows

wmf

Slajd jako 16-bitową grafikę (do użycia w systemie Microsoft Windows 3.x lub nowszym).

Rozszerzony metaplik Windows

emf

Slajd jako 32-bitową grafikę (do użycia w systemie Microsoft Windows 95 lub nowszym).

Konspekt/RTF

rtf

Konspekt prezentacji jako dokument tylko tekst, który udostępnia mniejszy rozmiar plików i możliwość udostępniania plików z obsługą makr, kto może nie być tej samej wersji programu PowerPoint lub systemu operacyjnego, który masz. Dowolny tekst w okienku notatek nie są zapisywane w tym formacie pliku.

Prezentacja programu PowerPoint obrazu

pptx

Prezentacja PowerPoint, gdzie każdy slajd przekonwertowany na obraz. Zapisywanie pliku w formacie prezentacji programu PowerPoint obrazu zmniejszy rozmiar pliku. Jednak pewne informacje zostaną utracone.

Prezentacja ściśle Open XML

pptx

Prezentacja w ścisła wersja ISO formatu pliku prezentacji programu PowerPoint.

Prezentacja OpenDocument

Odp

Można zapisać PowerPoint pliki, więc można je otworzyć w aplikacjach prezentacji, używających formacie OpenDocument, takich jak programy OpenOffice.org Impress i Google Docs. Można również otwierać prezentacje w formacie ODP w programie PowerPoint. Niektóre informacje mogą zostać utracone podczas zapisywania i otwierania plików Odp.

Jednoplikowa strona sieci Web

mht, MHTML

Strona sieci Web jako jeden plik z htm i wszystkie pliki pomocnicze, takie jak obrazy, pliki dźwiękowe, kaskadowe arkusze stylów, skrypty i więcej. Przydatny podczas wysyłania prezentacji pocztą e-mail

Uwaga: W tym formacie jest dostępna tylko w PowerPoint 2007.

Strona sieci Web

htm, HTML

Strona sieci Web jako folder z plikiem htm i wszystkie pliki pomocnicze, takie jak obrazy, pliki dźwiękowe, kaskadowych arkuszy stylów, skrypty i więcej. Dobra przeznaczony do publikowania w witrynie lub edytowanie przy użyciu programu Microsoft Office FrontPage lub innego edytora HTML.

Uwaga: W tym formacie jest dostępna tylko w PowerPoint 2007.

Ważne: PowerPoint nie obsługuje następujących czynności:

 • Zapisywanie plików w formatach programu PowerPoint 95 (lub starszym).

 • Materiałów przenośnych plików kreatora (ppz).

Początek strony

Używanie pliku > Zapisz jako, aby zapisać prezentację jako jeden z typów plików wymienionych poniżej.

Domyślny format pliku w wersji PowerPoint dla systemu macOS 2008 lub nowszego jest pptx.

Typ pliku

Rozszerzenie

Użyj, aby zapisać

Prezentacja programu PowerPoint

pptx

Prezentację można otworzyć na komputerze Mac w programie PowerPoint 2008 i nowsze wersje lub możesz go otworzyć na komputerze PC w PowerPoint 2007 i nowsze wersje.

Można również Otwórz prezentację na dowolnym urządzeniu przenośnym, zawierającą PowerPoint zainstalowany.

Prezentacja programu PowerPoint z włączoną obsługą makr

pptm

Prezentacja zawierającej języka Visual Basic for Applications (VBA) kodu.

Prezentacja programu PowerPoint 97 – 2003

ppt

Prezentacja, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Format dokumentu PDF

pdf

Format pliku elektronicznego oparty na PostScript, opracowany przez firmę Adobe Systems, który umożliwia zachowanie formatowania dokumentu i udostępnianie plików.

Szablony projektów programu PowerPoint

potx

Szablon prezentacji PowerPoint, który służy do tworzenia przyszłych prezentacji.

Szablon programu PowerPoint z włączoną obsługą makr

potm

Szablon, który zawiera wstępnie zaakceptowane makra, które można dodać do szablonu może być używany w prezentacji.

Szablon projektu programu PowerPoint 97 – 2003

pot

Szablon, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Pokaz programu PowerPoint

ppsx

Prezentację, która zawsze zostanie otwarty w widoku pokazu slajdów, a nie w widoku normalnym.

Pokaz programu PowerPoint z włączoną obsługą makr

ppsm

Pokaz slajdów, który zawiera wstępnie zaakceptowane makra, które można uruchamiać z poziomu pokazu slajdów.

Pokaz programu PowerPoint 97 – 2003

pps

Pokaz slajdów, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Dodatek programu PowerPoint

ppam

Dodatek przechowującego niestandardowych poleceń języka Visual Basic for Applications (VBA) kod i specjalnych funkcji, takich jak dodatek.

Ta opcja znajduje się na > plikueksportu.

Dodawanie programu PowerPoint 97 – 2003-w

ppa

Dodatek, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Ta opcja znajduje się na > plikueksportu.

Prezentacja XML programu PowerPoint

xml

Prezentacja w formacie pliku XML obsługiwanych standardowy.

MPEG-4 Video

mp4

Prezentacja, który został zapisany jako plik wideo.

Format pliku MP4 odtwarzany w wielu odtwarzaczach multimedialnych, takich jak Windows Media Player.

Uwaga: W tym formacie jest dostępna tylko w PowerPoint dla usługi Office 365 dla komputerów Mac. Można znaleźć, wybierając pozycję > plikueksportu.

MOV

MOV

Prezentacja, który został zapisany jako plik wideo.

Pliki MOV mogą być odtwarzane w dowolnej aplikacji, która obsługuje filmów programu QuickTime.

Uwaga: W tym formacie jest dostępna tylko w PowerPoint dla usługi Office 365 dla komputerów Mac. Można znaleźć, wybierając pozycję > plikueksportu.

GIF (Graphics Interchange Format)

gif

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Format pliku GIF jest ograniczone do obsługiwania 256 kolorów. Dlatego jest bardziej skutecznych zeskanowanych obrazów, takich jak ilustracje. Można także dobrym rysunki, czarno-białych obrazów i małego tekstu o tylko kilka pikseli GIF. Pliki GIF obsługują animacje i przezroczyste tła.

Ta opcja znajduje się na > plikueksportu.

FileFormat JPEG (Wspólna Grupa ekspertów fotograficzne)

jpg

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci web.

Format pliku JPEG obsługuje 16 milionów kolorów i jest najlepszy do fotografii i złożonych grafik.

Ta opcja znajduje się na > plikueksportu.

Format PNG (Portable Network Graphics)

png

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

PNG został zatwierdzony jako standard World Wide Web Consortium (W3C), aby zamienić obraz GIF. Czy GIF, a niektóre starsze przeglądarki nie obsługują ten format PNG nie obsługuje animacji.

Ta opcja znajduje się na > plikueksportu.

TIFF (Format TIFF)

tif

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Format TIFF jest najlepszym formatem pliku do przechowywania obrazów mapy bitowej na komputerach osobistych. Grafika TIFF mogą mieć dowolną rozdzielczość, a czarno-biały, zmiany skali szarości lub kolorów.

Ta opcja znajduje się na > plikueksportu.

Mapa bitowa niezależna od urządzenia

bmp

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Mapa bitowa ma postać składa się z wierszy i kolumn punktów obrazu graficznego w pamięci komputera. Wartość każdego punktu (czy jest wypełniony, czy nie) są przechowywane w jeden lub więcej fragmentów danych.

Ta opcja znajduje się na > plikueksportu.

Tekst sformatowany RTF

rtf

Konspekt prezentacji jako dokument tylko tekst, który udostępnia mniejszy rozmiar plików i możliwość udostępniania plików z obsługą makr, kto może nie być tej samej wersji PowerPoint lub systemu operacyjnego, którego masz. Dowolny tekst w okienku notatek nie są zapisywane w tym formacie pliku.

Ta opcja znajduje się na > plikueksportu.

Prezentacja OpenDocument

Odp

Można zapisać PowerPoint pliki, więc można je otworzyć w aplikacjach prezentacji, używających formacie OpenDocument, takich jak programy OpenOffice.org Impress i Google Docs. Można również otwierać prezentacje w formacie ODP w programie PowerPoint. Niektóre informacje mogą zostać utracone podczas zapisywania i otwierania plików Odp.

Zapisz jako JPEG lub innego typu obraz

Gdy zapisujesz prezentację jako plik JPEG lub inny typ pliku obrazu, każdy slajd staje się obrazem i jest zapisywany jako osobny plik w nowym folderze.

 1. Kliknij pozycję Plik > Eksportuj.

 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać pliki, a następnie w oknie Format pliku kliknij odpowiednią opcję: JPEG, TIFF, PNG, GIF lub BMP.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

W PowerPoint dla sieci Web możesz otworzyć te typy plików do edycji:

 • pptx

 • ppsx

 • Odp

Można także otwieranie starszych plików, ale tylko do odczytu pliku, nie mogą ich edytować. Jeśli chcesz edytować plik tego typu, otwórz go, a następnie użyj pliku > Zapisz kopię, aby zapisać plik w formacie pptx, które można edytować:

 • ppt

 • pps

Nie można otworzyć następujące formaty plików w PowerPoint dla sieci Web, ale można otwierać pptx, ppsx lub ODP pliku i zapisywanie prezentacji w następujących formatach za pomocą > plikuPobierz jako:

 • pdf

 • jpg (po wybraniu w tym formacie każdego slajdu w prezentacji zostanie zapisany jako plik obrazu poszczególnych jpg).

Zobacz też

Obsługiwane w programie PowerPoint formaty plików audio i wideo

Pakowanie prezentacji na dysk CD lub dysk flash USB

Blokowanie lub odblokowywanie zawartości zewnętrznej w dokumentach pakietu Office

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×