Formaty plików, które można stosować w przypadku języka Visual Basic

Którego programu pakietu Office używasz?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Makra możesz utworzyć, a następnie zapisać w pliku jednego z poniższych typów.

Format pliku

Opis

Szablon programu Word 97–2004 (dot)

Umożliwia zapisanie dokumentu w postaci szablonu, na podstawie którego można tworzyć nowe dokumenty. Służy do zapisywania zawartości dokumentu wraz z ustawieniami, takimi jak style, układy stron, pozycje Autotekstu, niestandardowe skróty klawiaturowe i menu. Ten format jest obsługiwany w programach Word 97–2003 dla systemu Windows i Word 98–2004 dla komputerów Mac.

Dokument programu Word z obsługą makr (docm)

Format dokumentu oparty na języku XML zachowujący kod makr języka VBA. Makra języka VBA działają w programie Word 2011, ale nie działają w programie Word 2008.

Szablon programu Word z obsługą makr (dotm)

Umożliwia zapisanie dokumentu jako szablonu opartego na języku XML zachowującego kod makr języka VBA. Makra języka VBA działają w programie Word 2011, ale nie działają w programie Word 2008.

Zobacz też

Tworzenie, uruchamianie, edytowanie i usuwanie makra

PowerPoint

Makra możesz utworzyć, a następnie zapisać w pliku jednego z poniższych typów.

Typ

Opis

Prezentacja programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (pptm)

Format prezentacji oparty na formacie XML, który zachowuje kod makr języka VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). W programie PowerPoint 2011 można uruchamiać makra języka VBA. Takie makra nie są jednak obsługiwane w programie PowerPoint 2008.

Szablon programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (potm)

Umożliwia zapisanie zawartości i formatowania prezentacji jako szablonu opartego na formacie XML, który zachowuje kod makr języka VBA.  W programie PowerPoint 2011 można uruchamiać makra języka VBA. Takie makra nie są jednak obsługiwane w programie PowerPoint 2008.

Pokaz programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (ppsm)

Format prezentacji oparty na formacie XML, który jest otwierany automatycznie w widoku pokazu slajdów i zachowuje kod makr języka VBA. W programie PowerPoint 2011 można uruchamiać makra języka VBA. Takie makra nie są jednak obsługiwane w programie PowerPoint 2008.

Dodatek programu PowerPoint (ppam)

Format dodatków oparty na formacie XML, który zachowuje kod makr języka VBA. W programie PowerPoint 2011 można uruchamiać makra języka VBA. Takie makra nie są jednak obsługiwane w programie PowerPoint 2008.

Dodatek programu PowerPoint 98–2004 (ppa)

Umożliwia zapisanie dodatku w formacie, który zachowuje kod makr języka VBA. Format zgodny z programami PowerPoint 98–2004 dla komputerów Mac i programami PowerPoint 97–2003 dla systemu Windows.

Zobacz też

Tworzenie, uruchamianie, edytowanie i usuwanie makra

Excel

Makra możesz utworzyć, a następnie zapisać w pliku jednego z poniższych typów.

Format pliku

Opis

Skoroszyt programu Excel 97–2004 (xls)

Format zgodny z programami Excel 98–2004 dla komputerów Mac i programami Excel 97–2003 dla systemu Windows. Zachowuje kod makr języka VBA i arkuszy makr programu Excel 4.0. Makra języka VBA nie działają w programie Excel 2008.

Szablon programu Excel 97–2004 (xlt)

Umożliwia zapisanie skoroszytu w postaci szablonu, za pomocą którego można tworzyć nowe skoroszyty. Format zgodny z programami Excel 98–2004 dla komputerów Mac i programami Excel 97–2003 dla systemu Windows. Zapisywane są też ustawienia, na przykład formatowanie, nagłówki, formuły, makra języka VBA i niestandardowe paski narzędzi. Makra języka VBA nie działają w programie Excel 2008.

Skoroszyt binarny programu Excel (xlsb)

Umożliwia przechowywanie danych w formacie binarnym. Zapisywanie w tym formacie jest mniej czasochłonne oraz zapewnia większe bezpieczeństwo ważnych danych. Zachowuje kod makr języka VBA i arkuszy makr programu Excel 4.0. Makra języka VBA nie działają w programie Excel 2008.

Skoroszyt programu Excel z obsługą makr (xlsm)

Format skoroszytu oparty na formacie XML używany przez programy Microsoft Excel 2008 dla komputerów Mac, Microsoft Excel 2011 dla komputerów Mac, Excel 2007 oraz Excel 2010 dla systemu Windows. Kod makr języka VBA i arkusze makr programu Excel 4.0 są zachowywane w tym formacie. Makra języka VBA nie działają w programie Excel 2008.

Szablon programu Excel z obsługą makr (xltm)

Umożliwia zapisanie skoroszytu w postaci szablonu opartego na formacie XML, który zachowuje kod makr języka VBA i arkusze makr programu Excel 4.0. Makra języka VBA nie działają w programie Excel 2008.

Dodatek programu Excel (xlam)

Umożliwia zapisanie aktywnego arkusza w postaci dodatku opartego na formacie XML, czyli programu uzupełniającego, który uruchamia dodatkowy kod. Zachowuje kod makr języka VBA i arkuszy makr programu Excel 4.0. Makra języka VBA nie działają w programie Excel 2008.

Zobacz też

Tworzenie, uruchamianie, edytowanie i usuwanie makra

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×