Formaty plików graficznych i filtry

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kiedy należy wstawić obraz z pliku w publikacji, możesz wybrać z wielu popularnych formatów plików graficznych, takich jak mapy bitowe, zeskanowane obrazy i fotografie. W przypadku niektórych następujące formaty plików graficznych należy zastosować filtr grafiki po wstawieniu obrazu. Jeśli nie można wstawić formacie pliku graficznego określonego, możesz spróbować instalacjąlub testowania i ponownego instalowania filtr grafiki.

Formaty plików niewymagające filtru grafiki

W przypadku bezpośredniego wstawiania do publikacji poniższych formatów plików graficznych nie jest wymagane zainstalowanie oddzielnego filtru grafiki:

Graphics Interchange Format (.gif, .gfa)

Filtr grafiki Graphics Interchange Format (GIF) (Gifimp32.flt) obsługuje formaty plików w wersjach GIF87a (łącznie z przeplotem) oraz GIF89a (łącznie z przeplotem i przezroczystością).

Filtr GIF importuje tylko pierwszy obraz pliku GIF zawierającego wiele obrazów.

Uwaga : 

 • Filtr GIF nie jest potrzebny do importowania i eksportowania plików GIF oraz do zapisywania publikacji zawierającej obrazy GIF jako strony sieci Web (*.htm lub *.html).

 • Filtr GIF nie jest potrzebny do wstawiania animowanych obrazów GIF do publikacji. Podczas zapisywania publikacji zawierającej animowany obraz GIF jako strony Web, animacja jest zachowywana. Nie można jednak wykonywać na takim obrazie pewnych działań związanych z edycją, takich jak przycinanie lub zmiana wypełnienia, obramowania lub cienia. Zmiany te należy wprowadzić w programie do edycji animowanych obrazów GIF, a następnie ponownie wstawić plik.  

JPEG, File Interchange Format (.jpeg, .jpg, .jfif, .jpe)

Filtr grafiki Joint Photographic Experts Group (JPEG) (Jpegim32.flt) obsługuje wersję 6.0 formatu JPEG File Interchange Format (JFIF). Filtr obsługuje pliki JPEG o schemacie kolorów błękitny-amarantowy-żółty-czarny (CMYK).

Filtr nie obsługuje plików JPEG Tagged Interchange Format (JTIF).

Uwaga : Aby wstawić plik JPEG do publikacji z programu Clip Organizer, w systemie musi być zainstalowany filtr JPEG.

Mapa bitowa Microsoft Windows (.bmp, .rle, .dib, .bmz)

Filtr grafiki Windows Bitmap (Bmpimp32.flt) obsługuje mapy bitowe systemu Windows i OS/2, mapy bitowe Run Length Encoded (RLE) oraz mapy bitowe niezależne od urządzenia (DIB).

PNG (.png)

Filtr grafiki Portable Network Graphics (Png32.flt) obsługuje format Portable Network Graphics.

Tagged Image File Format (.tiff)

Filtr graficzny Tagged Image File Format (tif, TIFF) (Tiffim32.flt) obsługuje wszystkie typy obrazów i kompresji zgodnych ze TIFF wersja 5.0 i 6.0, część 1: TIFF według planu bazowego. Należą do nich czarno-białych, Skala odcieni szarości, palety kolorów i obrazy RGB Full Color. Filtr obsługuje pojedynczy 8-bitowy kanał alfa zapisany z obrazem pełnego koloru RGB. Filtr TIFF obsługuje także rozszerzenia TIFF dla obrazów CMYK.

Importowany jest tylko pierwszy obraz pliku TIFF zawierającego wiele obrazów (podplików).

Rozszerzony metaplik (EMF) Windows

Filtr grafiki rozszerzonych metaplików (Emfimp32.flt) konwertuje rozszerzone metapliki (emf) na metapliki Windows (wmf).

Metaplik Windows (.wmf)

Filtr grafiki Windows Metafile (Wmfimp32.flt) obsługuje format metaplików Windows.

Formaty plików wymagające filtru grafiki

W przypadku bezpośredniego wstawiania do publikacji poniższych formatów plików graficznych wymagane jest zainstalowanie oddzielnego filtru grafiki.

Komputer Graphics Metafile (CGM)

Filtr grafiki Computer Graphics Metafile (Cgmimp32.flt) obsługuje wersję 1 formatu CGM 1992. Filtr obsługuje wszystkie trzy rodzaje kodowania, interpretuje i obsługuje wszystkie elementy oraz poprawnie przetwarza wszystkie prawidłowe pliki graficzne .cgm.

Główne profile przemysłowe ATA (Air Transport Association) i CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) są w pełni obsługiwane przez filtr Computer Graphics Metafile. Filtr otrzymał certyfikat zgodności z profilem ATA oraz profilem CALS w wyniku testów przeprowadzonych przez National Institute of Standards and Technology (NIST).

Jeśli podczas instalacji pakietu Office zostanie wybrana opcja zainstalowania tego filtru, instalowane są następujące pliki: Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg i Cgmimp32.hlp.

Ten filtr ma następujące ograniczenia: wersje 2, 3 i 4 standardu CGM 1992 nie są obsługiwane.

CorelDRAW (.cdr)

Filtr graficzny CorelDRAW (Cdrimp32.flt) obsługuje pliki .cdr, .cdt, .cmx i .pat programu CorelDRAW w wersjach od 3.0 do 9.0.

Ten filtr ma następujące ograniczenia:

 • Wypełnienia tekstury obiekt i PostScript są zamieniane wypełnieniem szarym.

 • Wypełnienia gradientowe są zamieniane na jednokolorowe paski.

 • Nie są obsługiwane:

  • Preferencje programu CorelDRAW, takie jak rozmiar strony i orientacja, jednostki, siatka i wskazówki

  • Soczewki i superwycinki

  • Strony, warstwy i grupy

  • Obiekty OLE

  • Obrócone mapy bitowe

  • Wypełnień wektorowych

  • Obszar wiele akapitów

Encapsulated PostScript (EPS)

Filtr grafiki Encapsulated PostScript (EPS) (Epsimp32.flt) obsługuje Adobe Systems Encapsulated PostScript Specification w wersji 3.0 i wcześniejszych. Filtr obsługuje obrazy EPS z Tagged Image File Format (tif, TIFF) i osadzone obrazy podglądu metapliku systemu Windows (WMF).

Jeśli plik graficzny EPS zawiera osadzony obraz podglądu pliku TIFF lub metapliku Windows, to na ekranie pojawia się reprezentacja obrazu. Jakość podglądu zależy od rozdzielczości obrazu TIFF lub metapliku Windows osadzonego w pliku EPS podczas jego tworzenia. Podczas tworzenia pliku EPS na ogół dostępna jest rozdzielczość niska, średnia i wysoka. Im wyższa rozdzielczość obrazu podglądu, tym większy będzie rozmiar pliku EPS. Ponieważ obrazy podglądu służą przede wszystkim do określania położenia obrazów na stronie, rozdzielczość jest często niska. Obraz podglądu o wysokiej rozdzielczości nie jest konieczny, ponieważ jest pomijany podczas drukowania pliku EPS na drukarce typu PostScript.

Jeśli w importowanej grafice EPS nie jest uwzględniony osadzony podgląd w formacie TIFF lub Windows Metafile, zamiast podglądu grafiki w publikacji będzie wyświetlany komunikat. Grafika będzie jednak drukowana prawidłowo na drukarce PostScript. W przypadku drukowania grafiki EPS na drukarce innej niż drukarka PostScript obraz podglądu będzie drukowany tak, jak jest wyświetlany na ekranie.

Elementy graficzne EPS są zaprojektowane pod kątem drukowania na drukarkach typu PostScript.

Macintosh PICT (.pct, .pict)

Filtr grafiki Macintosh PICT (Pictim32.flt) służy do importowania plików graficznych PICT systemu Macintosh. Podczas kopiowania plików PICT z systemu Macintosh do komputera z systemem Microsoft Windows należy im nadać rozszerzenie pct, co pozwoli pakietowi Microsoft Office dla systemu Windows rozpoznać te pliki jako grafikę PICT. Jeśli na przykład w systemie Macintosh istnieje plik graficzny o nazwie Sarna, przed jego wstawieniem do pliku w systemie Windows należy mu nadać nazwę Sarna.pct.

Compressed Macintosh PICT (.pcz)

Pliki Macintosh PCZ są najpierw dekompresowane, a następnie importowane przez filtr grafiki Macintosh PICT (Pictim32.flt).

WordPerfect Graphics (.wpg)

Filtr importu WordPerfect Graphics (Wpgimp32.flt) obsługuje standardy WordPerfect Graphics w wersjach 1.0, 1.0e i 2.0, które odpowiadają programowi WordPerfect w wersjach 6.x i starszych. W przypadku obrazów .wpg utworzonych w programie DrawPerfect rozmiar ramki obrazu jest rozmiarem ekranu.

Ten filtr ma następujące ograniczenia:

 • Informacje PostScript w obrazach Encapsulated PostScript osadzonych w plikach WordPerfect Graphics są tracone.

 • Pliki WordPerfect Graphics, które zawierają duże, osadzone mapy bitowe, mogą być wyświetlane niepoprawnie na komputerach ze sterownikami wideo serii Mach firmy ATI. Sądząc, że występuje ten problem, należy spróbować uruchomić Instalatora systemu Windows i zmienić sterownik wideo na typ 8514/a, który jest dostarczany wraz z systemem Windows.

Instalowanie filtru grafiki

Potrzebny filtr grafiki można dodać, jeśli nie został on zainstalowany podczas instalacji programu Microsoft TE000130395.

Jeśli program Publisher pierwotnie zainstalowano z sieciowego serwera plików lub udostępnionego folderu, to podczas instalowania lub usuwania należy korzystać z tej lokalizacji. Jeśli program Publisher zainstalowano z płyty CD, a napęd CD-ROM został później zamapowany pod inną literą, to należy ponownie uruchomić instalację z dysku CD. Jeśli program Publisher uruchomiono z dysku CD, to należy odinstalować ten program, a następnie ponownie go zainstalować z dysku CD.

 1. Zamknij wszystkie programy.

 2. W Panelu sterowania systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli program pakietu Office został zainstalowany w ramach instalacji całego pakietu, na liście Aktualnie zainstalowane programy zaznacz pozycję Microsoft Office i kliknij przycisk Zmień.

  • Jeśli program pakietu Office był instalowany indywidualnie, kliknij jego nazwę na liście Aktualnie zainstalowane programy, a następnie kliknij przycisk Zmień.

 4. W oknie dialogowym Opcje trybu konserwacji wybierz opcję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. W oknie dialogowym Instalacja niestandardowa zaznacz pole wyboru Wybierz zaawansowane dostosowywanie aplikacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. W oknie dialogowym Dostosowywanie zaawansowane kliknij znak plus (+) obok pozycji Funkcje wspólne pakietu Office, następnie kliknij znak plus (+) obok pozycji Konwertery i filtry i kliknij znak plus (+) obok pozycji Filtry graficzne.

 7. Kliknij strzałkę obok filtru, który ma zostać zainstalowany, a następnie kliknij polecenie Uruchom z mojego komputera.

 8. Kliknij przycisk Aktualizuj w oknie dialogowym Dostosowywanie zaawansowane.

Uwaga : Program Publisher nie obsługuje interfejsu Open Prepress Interface (OPI) ani do importu, ani do eksportu obrazów połączonych.

Wstawianie obrazu do publikacji

 1. Otwórz lub utwórz publikację, do której chcesz dodać obraz.

 2. Na pasku narzędzi obiekty kliknij Ramka obrazu Button Image , a następnie kliknij pozycję obraz z pliku.

 3. Przeciągnij myszą po przekątnej aż do uzyskania ramki obrazu o odpowiednim rozmiarze.

 4. W oknie dialogowym Wstaw obraz zlokalizuj folder zawierający obraz, który chcesz wstawić, a następnie kliknij plik obrazu.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby osadzić obraz, kliknij przycisk Wstaw.

  • Aby połączyć obraz z plikiem obrazu na dysku twardym komputera, kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Połącz z plikiem.

Rozwiązywanie problemów ze wstawianiem elementów graficznych

Jeśli występują problemy ze wstawianiem elementów graficznych w jednym z formatów plików wymagających zastosowania filtru, odpowiedni filtr grafiki mógł nie zostać zainstalowany w prawidłowym folderze lub filtr może być uszkodzony. Filtry grafiki są przechowywane jako pliki w folderze C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt. Wraz z filtrami grafiki są instalowane przykładowe elementy graficzne, aby można było przetestować filtr.

Testowanie filtru grafiki

Aby przetestować plik grafiki, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz pustą publikacje, której nie trzeba będzie zapisywać.

 2. Na pasku narzędzi obiekty kliknij Ramka obrazu Button Image , a następnie kliknij pozycję obraz z pliku.

 3. Przeciągnij myszą po przekątnej aż do uzyskania ramki obrazu o odpowiednim rozmiarze.

 4. W polu dialogowym Wstaw obraz zlokalizuj folder C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt.

 5. Kliknij dwukrotnie obraz graficzny dla filtru, który ma zostać przetestowany, na przykład Ms.tif.

Jeśli obraz testowy został wstawiony poprawnie, problem może dotyczyć elementu graficznego, który był wstawiany wcześniej.

Jeśli obraz testowy nie został wstawiony poprawnie, problem może dotyczyć filtru grafiki dla tego formatu plików graficznych.

Ponowne instalowanie filtru grafiki

Aby ponownie zainstalować filtr grafiki, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do folderu C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt i zmień nazwę pliku odpowiedniego filtru grafiki. Na przykład zmień nazwę pliku filtru grafiki CorelDRAW (Cdrimp32.flt) na Cdrimp32.old.

 2. W menu Pomoc kliknij polecenie Wykryj i napraw.

  Aby przywrócić skróty programów wyświetlane w menu Start systemu Windows, upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Przywróć moje skróty podczas naprawiania.

 3. Kliknij przycisk Rozpocznij.

Uwaga : 

 • Opisana procedura pozwala wykrywać i naprawiać problemy związane z zainstalowanymi programami pakietu Microsoft Office, na przykład dotyczące utraconych plików i ustawień rejestru. Procedura nie dotyczy naprawiania plików osobistych, na przykład publikacji lub dokumentów.

 • Jeśli wykonanie polecenia Wykryj i napraw nie rozwiąże problemów, być może konieczne będzie ponowne zainstalowanie programu Publisher.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×