Formatowanie wiadomości e-mail w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zaktualizowano: 2017 grudnia

Narzędzia do formatowania tekstu w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac umożliwiają nadanie mu osobistego charakteru przez twórcze zastosowanie czcionek, punktorów, kolorów i innych opcji. Wiadomości mogą mieć formalny wygląd w przypadku spraw oficjalnych, a w innych sytuacjach być zabawniejsze. Jeśli znasz inne aplikacje pakietu Office 2016 dla komputerów Mac, takie jak Word 2016 dla komputerów Mac lub PowerPoint 2016 dla komputerów Mac, rozpoznasz te przyciski na wstążce podczas redagowania nowej wiadomości lub odpowiadania na istniejącą.

Opcje formatowania na wstążce w programie Outlook dla komputerów Mac

W tym artykule wyjaśniono, jak wykonywać niektóre z najpopularniejszych zadań formatowania, takich jak zmiana czcionki, osadzenie linku oraz wklejanie tekstu i obrazów w wiadomości e-mail.

Zmiana czcionki

Czcionką domyślną po pierwszym zalogowaniu się w programie Outlook jest Calibri (treść) o rozmiarze 11. Jednak do wyboru dostępnych jest wiele różnych czcionek.

 1. Wyróżnij tekst, którego czcionkę chcesz zmienić.

 2. Z list rozwijanych wybierz czcionkę i jej rozmiar.

  Selektory czcionki i rozmiaru czcionki w programie Outlook dla komputerów Mac

 3. Dodaj kolor, wybierając przycisk Kolor czcionki i wybierając odpowiedni kolor.

  Selektor kolorów czcionki w programie Outlook dla komputerów Mac

Osadzanie linku

Dołączenie hiperlinku w wiadomości e-mail jest łatwe. Tekst hiperlinku jest podkreślony i wyświetlany niebieską czcionką. Jednak ponieważ jest to tekst, można edytować czcionkę, rozmiar i kolor hiperlinku. Można go również wyróżnić lub pogrubić albo zastosować do niego kursywę.

 1. Wyróżnij wyraz, który chcesz przekształcić w link.

 2. Wybierz pozycję Dodaj hiperlink.

  Przycisk Hiperlink na wstążce programu Outlook dla komputerów Mac

 3. Wprowadź adres URL, którego chcesz użyć, a następnie wybierz przycisk OK. Wyraz, który został wcześniej zaznaczony, stanie się hiperlinkiem. Wybierając go, adresat wiadomości może przejść bezpośrednio do odpowiedniej strony internetowej.

  Okno dialogowe Hiperlink w programie Outlook dla komputerów Mac

 4. Aby edytować adres URL, ponownie zaznacz wyrazy hiperlinku, a następnie kliknij pozycję Dodaj hiperlink.

 5. Aby edytować formatowanie hiperlinku, zaznacz wyrazy hiperlinku, a następnie kliknij dowolny z tych przycisków w celu zastosowania formatowania.

  Przyciski formatowania w programie Outlook dla komputerów Mac

Wklejanie tekstu i obrazów w wiadomości

Czasami możesz zechcieć udostępnić fragment z innej wiadomości, dokumentu lub strony internetowej, ale funkcja ta nie zawsze działa zgodnie z oczekiwaniami. Ilość zawartości może być większa lub mniejsza, niż powinna. Formatowanie może zostać zmienione w trakcie wklejania. Program Outlook zawiera narzędzia do wklejania, które mogą w tym pomóc.

 1. Zaznacz i skopiuj zawartość, którą chcesz dodać do wiadomości.

  Zrzut ekranu: część strony sieci web zaznaczona do skopiowania.

 2. Przejdź do wiadomości e-mail i wybierz pozycję Edycja > Wklej.

 3. U dołu wklejonego tekstu zobaczysz ikonę kontrolki wklejania. Kliknij ją, aby wyświetlić opcje wklejania.

  Opcje wklejania podczas wklejania tekstu w programie Outlook dla komputerów Mac

  • Wybranie pozycji Zachowaj formatowanie źródłowe spowoduje zachowanie całego oryginalnego formatowania i obrazów.

  • Ustawienie Uwzględnij formatowanie docelowe spowoduje zmianę czcionki w celu dopasowania jej do formatowania wiadomości. Obrazy nie ulegną zmianie.

   Porada : Jeśli rozmiar czcionki zwiększa się po wklejeniu tekstu do wiadomości, użyj tej opcji wklejania, aby rozwiązać problem.

  • Wybranie opcji Zachowaj tylko tekst spowoduje usunięcie całego formatowania i obrazów oraz pozostawienie samego tekstu.

 4. Wybierz odpowiednią opcję.

Dodawanie listy

Chcesz dodać listę do wiadomości e-mail? Program Outlook 2016 dla komputerów Mac umożliwia dodawanie zarówno list punktowanych, jak i numerowanych, a także list zagnieżdżonych do bardziej złożonych zadań. Dostępne są różne formaty punktorów i numerów. Można też utworzyć własny.

Format punktora lub numeru wybiera się za pomocą przycisków listy na wstążce. Można również podwyższać i obniżać poziom sekcji listy za pomocą przycisków wcięcia w celu utworzenia listy zagnieżdżonej.

Przyciski listy na wstążce programu Outlook dla komputerów Mac

 1. Umieść kursor w miejscu, w które chcesz wstawić listę punktowaną.

 2. Na karcie Wiadomość kliknij strzałkę obok pozycji Punktory lub Numerowanie.

 3. Wybierz styl punktorów lub numeracji, a następnie zacznij pisać. Oto przykład dostępnych stylów punktorów.

  Wyróżnij tekst, który chcesz przekształcić w listę, a następnie kliknij przycisk punktorów lub numerowania.

 4. Naciśnij klawisz Enter za każdym razem, gdy chcesz wstawić nowy punktor, lub naciśnij klawisz Enter dwa razy, aby zakończyć listę punktowaną.

Porada :  Jeśli rozpoczniesz akapit od gwiazdki i spacji (*) lub od cyfry 1 i kropki (1.), program Outlook wyświetli przycisk Opcje Autokorekty i rozpocznie tworzenie listy punktowanej lub numerowanej. Jeśli nie chcesz tworzyć listy punktowanej lub numerowanej, kliknij przycisk Opcje Autokorekty, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj automatyczne tworzenie list punktowanych lub Zatrzymaj automatyczne tworzenie list numerowanych.

Przycisk Autokorekta z wyświetlonymi opcjami autonumerowania

Wstawianie tabeli

Jeśli jesteś Wykorzystywania Officeteraz umożliwia funkcję tabeli wstawianie tabel do wiadomości w Outlook 2016 dla komputerów Mac (Tworzenie 16.9.1212 lub w nowszej wersji). Aby to zrobić, Rozpocznij nową wiadomość, a następnie wybierz tabelę. Wybierz liczbę wierszy i kolumn, a następnie kliknij przycisk Wstaw tabelę.

Messae wiadomości e-mail z Wybór tabeli pokazano

Jeśli nie masz wykorzystywania pakietu Office, Utwórz tabelę w innej aplikacji pakietu Office, takich jak Word lub Excel i wklej je do wiadomości. Możesz zmienić rozmiar go, przeciągając narożnikach lub obramowania kolumn i wierszy.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Wstawianie obrazów w pakiecie Office dla komputerów Mac

Zmienianie rozmiaru obrazu w wiadomości e-mail

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×