Formatowanie wiadomości e-mail w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10 za pomocą klawiatury

Przyciski formatowania w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10 znajdują się na wstążce karty Formatowanie, która jest widoczna tylko podczas redagowania wiadomości e-mail. Wstążka zawiera trzy karty: Formatowanie,Wstawianie i Opcje.

Aby sformatować wiadomość e-mail

 1. W treści wiadomości zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

 2. Naciśnij klawisz Alt, aby przejść do wstążki, a następnie za pomocą klawisza strzałki w lewo lub w prawo przejdź do innej karty.

 3. Wybierz kartę Formatowanie, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aby przejść do dolnej wstążki.

 4. Naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aby przechodzić między przyciskami na wstążce Formatowanie. Aby uzyskać więcej informacji o formatowaniu, zobacz Przyciski Formatuj, Wstaw i Opcje na karcie Formatowanie w dalszej części tego tematu.

 5. Naciśnij klawisze Alt+S, aby wysłać wiadomość.

Przyciski Formatuj, Wstaw i Opcje na karcie Formatowanie

Poniższe sekcje zawierają szczegółowe informacje na temat przycisków na kartach Formatowanie, Wstawianie i Opcje.

Przyciski na karcie Formatowanie

Poniższa lista zawiera więcej szczegółowych informacji na temat przycisków na karcie Formatowanie i skojarzonych z nimi menu.

Przycisk Czcionka

 • Styl czcionki i rozmiar czcionki

 • Formatowanie tekstu: pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie, indeks dolny i indeks górny

 • Wyróżnianie

 • Kolor czcionki

Przycisk Wyrównanie

 • Listy punktowane i numerowane

 • Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia

 • Wyrównanie (do lewej, do prawej, do środka i justowanie)

 • Interlinia

 • Miejsce przed akapitami i po nich

Przycisk Style akapitu

 • Nagłówki

 • Tytuły i podtytuły

 • Inne style z szablonu

Przycisk Cofnij

 • Proste cofanie poprzedniej akcji, nie menu

Przyciski na karcie Wstawianie

Poniższa lista zawiera więcej szczegółowych informacji na temat przycisków na karcie Wstawianie na wstążce.

Przyciski na karcie Opcje

Poniższa lista zawiera więcej szczegółowych informacji na temat przycisków na karcie Opcje.

 • Przycisk Wysoka ważność — umożliwia dodanie flagi Wysoka ważność do wiadomości.

 • Przycisk Niska ważność — umożliwia dodanie flagi Niska ważność do wiadomości.

 • Menu Język — menu rozwijane języków umożliwiające ustawienie języka domyślnego.

 • Przycisk Pisownia — powoduje przeszukanie wyrazów w wiadomości. W przypadku znalezienia błędu aplikacja Poczta dla systemu Windows 10 otwiera wstążkę z sugestiami pisowni zaznaczonego wyrazu.

 • Przycisk Sprawdzanie i język — powoduje otwarcie menu, w którym można wybrać, czy mają być wyświetlane znaczniki korekty.

 • Przycisk Powiększenie — powoduje otwarcie menu z opcjami powiększenia w formie wartości procentowej wzrostu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Powiększanie w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10 za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Więcej informacji

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10

Skróty klawiaturowe w aplikacjach Poczta i Kalendarz dla systemu Windows 10

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×