Formatowanie wiadomości e-mail przy użyciu stylów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zestawy stylów są grupami opcji formatowania pozwalającymi na szybkie tworzenie spersonalizowanych i profesjonalnie wyglądających wiadomości w programie Microsoft Outlook. Zestawy stylów można również w terminach kalendarza wezwania na spotkania, zadania i elementy dziennika i notatki w formularzach kontaktów.

Możesz wybrać zestaw stylów z listy, a następnie formatować wiadomości za pomocą stylów dostępnych w wybranym zestawie. Możesz także dostosowywać zestawy stylów, modyfikując istniejące style.

Co chcesz zrobić?

Stosowanie nowego wbudowanego zestawu w wiadomości e-mail

Dostosowywanie stylu w zestawie stylów

Zapisywanie niestandardowego zestawu stylów

Stosowanie nowego wbudowanego zestawu w wiadomości e-mail

Podczas tworzenia nowej wiadomości możesz wybrać jeden z kilku wstępnie zaprojektowanych zestawów stylów, na przykład Nowoczesny lub Elegancki. Każdy zestaw stylów może zawierać style dla kilku elementów tekstu, takich jak poziomy nagłówków, tekst podstawowy, cudzysłowy, tekst wyróżniony i tytuły.

 1. Kliknij treść nowej wiadomości i kliknij kartę Formatowanie tekstu.

 2. W grupie Style kliknij pozycję Zmień style.

 3. Wskaż pozycję Zestaw stylów i kliknij zestaw wbudowany, na przykład Nowoczesny.

  Po wybraniu zestawu stylów możesz obejrzeć listę stylów dostępnych w danym zestawie. W grupie Style kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Style przycisk Uruchom okno dialogowe .

Porada : Aby sprawdzić, jak zestaw stylów będzie wyglądać w wiadomości, można go wskazać bez klikania.

Początek strony

Dostosowywanie stylu w zestawie stylów

W większości przypadków nie trzeba zmieniać stylów w zestawie stylów, ponieważ style te zostały tak zaprojektowane, aby się wzajemnie uzupełniać, a poza tym łatwiej jest użyć innego zestawu stylów niż tworzyć własny. Jednak w pewnych okolicznościach może pojawić się potrzeba zmiany atrybutów (takich jak np. interlinia, rozmiar czcionki lub pogrubienie) stylu w zestawie stylów.

 1. W tworzonej wiadomości zaznacz tekst, którego styl określają atrybuty stylu przeznaczone do zmiany.

  Aby na przykład zmienić atrybuty stylu Nagłówek 1, zaznacz tekst, do którego zastosowano styl Nagłówek 1.

  Porada : Aby wyświetlić atrybuty danego stylu, zaznacz tekst, dla którego chcesz wyświetlić informacje o stylu, i w grupie Style kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego Style przycisk Uruchom okno dialogowe . Wskaż nazwę stylu. Gdy kursor znajdzie się nad nazwą stylu, pojawią się informacje dotyczące atrybutów.

 2. Odpowiednio sformatuj tekst zaznaczony w wiadomości przy użyciu nowych atrybutów.

  Na przykład można zmienić rozmiar czcionki w punktach dla stylu Nagłówek 1 z 16 do 14 punktów.

 3. Na karcie Formatowanie tekstu w grupie Style w galerii stylów kliknij prawym przyciskiem myszy styl, który chcesz zmienić.

 4. Kliknij przycisk Aktualizuj zgodnie z zaznaczeniem.

  Uwaga : Cały tekst w wiadomości zawierającej ten styl zostanie automatycznie zmieniony zgodnie z nowo zdefiniowanym stylem. Zmieniony styl jest dostępny tylko dla bieżącej wiadomości, o ile nie zostanie on zapisany jako część obecnie wybranego zestawu stylów pod nową nazwą. W kolejnej sekcji znajdziesz więcej informacji na temat zapisywania niestandardowego zestawu stylów.

Uwaga : Jeśli style w wiadomości zostały zmienione, ale nie są aktualizowane w wiadomości zgodnie z oczekiwaniami, kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego Style przycisk Uruchom okno dialogowe , a następnie kliknij przycisk Inspektor stylów (znajdujący się na dole okienka), aby sprawdzić, czy tekst został sformatowany ręcznie, a nie za pomocą stylów.

Początek strony

Zapisywanie niestandardowego zestawu stylów

Po wprowadzeniu zmian w zestawie stylów możesz zapisać nowy zestaw stylów na liście służącej do wybierania zestawów stylów.

 1. Zmień style w zestawie stylów.

  Uwaga : Możesz także zmieniać kolory i czcionki użyte w zestawie stylów, klikając pozycję Zmień style w grupie Style, a następnie klikając pozycję Kolory lub Czcionki.

 2. Na karcie Formatowanie tekstu w grupie Style kliknij pozycję Zmień style.

 3. Wskaż pozycję Zestaw stylów i kliknij pozycję Zapisz jako nowy zestaw stylów.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako nowy zestaw stylów wpisz nazwę nowego zestawu stylów i kliknij przycisk Zapisz.

  Aby zobaczyć nowy zestaw stylów, kliknij pozycję Zmień style w grupie Style i wskaż pozycję Zestaw stylów. Na liście pojawi się nowy zestaw stylów, który możesz zastosować do wiadomości w dowolnej chwili.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×