Formatowanie ujemnych wartości procentowych w celu ich łatwego odnajdywania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ujemne wartości procentowe ciężko odnaleźć, przeglądając arkusz. Można ułatwić sobie zadanie, stosując specjalne formatowanie do ujemnych wartości procentowych lub tworząc regułę formatowania warunkowego.

Tworzenie niestandardowego formatu

 1. Wybierz komórkę lub komórki z ujemnymi wartościami procentowymi. Aby zaznaczyć kilka komórek, przytrzymaj klawisz Ctrl.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Format > Formatuj komórki.

Karta Narzędzia główne, przycisk Format i przycisk Formatuj komórki w menu

 1. W oknie dialogowym Formatowanie komórek na liście Kategoria kliknij pozycję Niestandardowe.

 2. W polu Typ wprowadź następujący format: 0,00%;[Czerwony]-0,00%.

Format niestandardowy, wyświetlający ujemne wartości procentowe na czerwono

Teraz ujemne wartości procentowe są wyraźnie widoczne dzięki formatowaniu w czerwonym kolorze.

Dane programu Excel z ujemnymi wartościami procentowymi sformatowanymi w kolorze czerwonym w komórce D3

Porady : 

 • Formaty niestandardowe są zapisywane w skoroszycie. Aby ponownie je zastosować, wystarczy wykonać kroki 2 i 3 — formaty będą dostępne na liście Typ. Aby użyć formatu niestandardowego w innych skoroszytach, zapisz go jako szablon o nazwie Skoroszyt1.xltx lub Skoroszyt1.xltm (jeśli skoroszyt zawiera makra), a następnie twórz kolejne skoroszyty na podstawie tego szablonu.

 • .

Tworzenie niestandardowej reguły formatowania

Ta reguła będzie dostępna tylko w arkuszu, w którym została utworzona.

 1. Przejdź do arkusza i zaznacz zakres komórek, w którym chcesz wprowadzić ujemne wartości procentowe.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Nowa reguła.

Przycisk Formatowanie warunkowe na karcie Narzędzia główne

 1. W oknie Nowa reguła formatowania kliknij pozycję Formatuj tylko komórki zawierające.

 2. W oknie Edycja opisu reguły, w obszarze Formatuj tylko komórki spełniające warunki, wybierz pozycję mniejsze niż.

  Okno dialogowe Edytowanie formatowania warunkowego

 3. W ostatnim polu wpisz wartość 0.

 4. Kliknij pozycję Formatuj.

 5. W oknie Formatowanie komórek wybierz czcionkę lub kolor komórki, a następnie kliknij przycisk OK dwa razy.

Po wpisaniu ujemnej wartości procentowej w wybranym zakresie zostanie ona automatycznie sformatowana w kolorze czerwonym.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×