Formatowanie tekstu w postaci indeksu górnego lub dolnego

Indeks górny i indeks dolny odnoszą się do liczb, które są umieszczane nieznacznie powyżej lub poniżej tekstu znajdującego się w wierszu. Odwołanie liczbowe przypisu dolnego lub końcowego jest przykładem indeksu górnego, z kolei formuła naukowa może być przykładem indeksu dolnego.

Indeks górny i dolny

1. Indeks górny

2. Indeks dolny

Formatowanie tekstu w postaci indeksu górnego lub dolnego

  1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować jako indeks górny lub dolny.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij przycisk Indeks górny lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+=.

      polecenie Indeks górny w grupie Czcionka

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij przycisk Indeks dolny lub naciśnij klawisze CTRL+=.

    polecenie Indeks dolny w grupie Czcionka

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×