Formatowanie tekstu w postaci indeksu górnego lub dolnego

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Indeks górny i indeks dolny odnoszą się do liczb, które są umieszczane nieznacznie powyżej lub poniżej tekstu znajdującego się w wierszu. Odwołanie liczbowe przypisu dolnego lub końcowego jest przykładem indeksu górnego, z kolei formuła naukowa może być przykładem indeksu dolnego.

Indeks górny i dolny

1. Indeks górny

2. Indeks dolny

Formatowanie tekstu w postaci indeksu górnego lub dolnego

  1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować jako indeks górny lub dolny.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij przycisk indeks górny. Lub naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + =.

      the superscript command in the font group

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij przycisk indeks dolny. Lub naciśnij klawisz CTRL +=.

    the subscript command in the font group

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Word Starter, Outlook 2007, Word 2010, Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język