Formatowanie tekstu w polu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Formularze programu Microsoft Office InfoPath często zawierają pola tekstu sformatowanego. Takie pola są podobne do pól zwykłego tekstu. Różnica polega na tym, że informacje wpisane w polu tekstu sformatowanego można formatować podobnie jak tekst w dokumencie edytora tekstu. W polu tekstu sformatowanego można na przykład pogrubić lub podkreślić tekst, zmienić kolor czcionki, a nawet wstawić obrazy i tabele.

Co chcesz zrobić?

Określanie, czy formularz zawiera pola tekstu sformatowanego

Formatowanie tekstu w polu tekstu sformatowanego

Wstawianie obrazu w polu tekstu sformatowanego

Wstawianie tabeli w polu tekstu sformatowanego

Określanie, czy formularz zawiera pola tekstu sformatowanego

W niektórych przypadkach brak możliwości formatowania tekstu nie stanowi problemu. Na przykład zaawansowane formatowanie tekstu w polu nazwiska lub adresu nie jest zazwyczaj konieczne. W innych przypadkach — na przykład przy wprowadzaniu obszernych komentarzy w polu komentarza — możliwość formatowania tekstu jest przydatna. W takich sytuacjach projektanci formularzy często stosują pola tekstu sformatowanego.

 • Aby dowiedzieć się, czy w określonym polu można formatować tekst, kliknij lub zaznacz tekst w polu.

  Jeżeli opcje na pasku narzędzi Formatowanie są aktywne, a nie wygaszone, tekst w danym polu może być formatowany, podobnie jak w każdym innym dokumencie pakietu Microsoft Office.

Początek strony

Formatowanie tekstu w polu tekstu sformatowanego

 1. W polu tekstu sformatowanego zaznacz tekst, który ma zostać sformatowany.

 2. W menu Format wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby określić styl, kolor lub rozmiar czcionki albo zastosować do tekstu formatowanie znaków, kliknij polecenie Czcionka, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby określić wcięcia, odstępy lub inne formatowanie akapitu, kliknij polecenie Akapit, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby zastosować lub określić style dla list punktowanych lub numerowanych, kliknij polecenie Punktory i numeracja, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Początek strony

Wstawianie obrazu w polu tekstu sformatowanego

Aby nadać formularzowi interesujący wygląd, można dodać obraz do pola tekstu sformatowanego w formularzu. Projektant formularza określa, czy można wstawić obraz w polu tekstu sformatowanego w formularzu i jeżeli tak, to czy można w nim osadzić obraz, umieścić odnośnik do obrazu, albo wykonać obie te czynności.

 1. W polu tekstu sformatowanego kliknij miejsce, w którym ma zostać wstawiony obraz.

 2. W menu Wstaw wskaż polecenie Obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić obiekt clipart, kliknij polecenie Obiekt clipart, w okienku zadań Clipart zlokalizuj obiekt clipart, który ma zostać użyty, a następnie kliknij go dwukrotnie.

  • Aby wstawić obraz, kliknij polecenie Z pliku, w oknie dialogowym Wstawianie obrazu zlokalizuj i zaznacz obraz, który ma zostać użyty, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Początek strony

Wstawianie tabeli w polu tekstu sformatowanego

 1. W polu tekstu sformatowanego kliknij miejsce, w którym ma zostać wstawiona tabela.

 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Tabela.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie tabeli wprowadź odpowiednią liczbę kolumn i wierszy tabeli.

Porada : Tabelę można również narysować, co może być dobrą metodą w przypadku tworzenia bardziej złożonej tabeli. Można na przykład utworzyć tabelę, która zawiera komórki o różnych wysokościach, lub inną liczbę kolumn w poszczególnych wierszach. Aby narysować tabelę, kliknij polecenie Rysuj tabelę w menu Tabela, a następnie narysuj prostokąt w polu tekstu sformatowanego. Następnie narysuj granice kolumn i wierszy wewnątrz tego prostokąta. Aby wyłączyć to narzędzie, możesz kliknąć przycisk Rysuj tabelę na pasku narzędzi Tabela lub kliknąć dwukrotnie w dowolnej komórce i zacząć wpisywanie tekstu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×