Formatowanie tekstu na rysunku programu Visio

Formatowanie tekstu na rysunku programu Visio

Poniższa procedura służy do ustawiania formatowania tekstu w kształcie, polu tekstowym lub na stronie rysunku.

 1. Kliknij dwukrotnie tekst, który chcesz edytować.

 2. Za pomocą narzędzia tekstowego Wskaźnik tekstowy wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij tekst, który chcesz sformatować. Zmiany zostaną zastosowane do całego klikniętego bloku tekstu.

  • Wyróżnij wybrane części tekstu, które chcesz sformatować. Powoduje to zastosowanie zmian formatu tylko do wyróżnionego fragmentu tekstu.

 3. Użyj poleceń do formatowania tekstu na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka lub Akapit. Aby wyświetlić więcej opcji, także zaawansowanych, kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego przycisk Uruchom okno dialogowe w celu otwarcia okna dialogowego Tekst.

 4. Kliknij pusty obszar strony lub naciśnij klawisz Esc, aby zakończyć.

Stosowanie formatu tekstowego do wszystkich wystąpień danego kształtu

Aby wybrany kształt miał to samo formatowanie przy każdym jego użyciu, należy utworzyć kształt wzorca.

 1. Utwórz kształt na stronie i zastosuj formatowanie tekstu, które ma być stosowane zawsze do tego kształtu.

 2. Otwórz nowy wzornik, wzornik Ulubione lub utworzony wzornik niestandardowy.

  • Aby otworzyć nowy wzornik, w oknie Kształty wskaż pozycję Więcej kształtów, a następnie kliknij pozycję Nowy wzornik.

  • Aby otworzyć wzornik niestandardowy, w oknie Kształty wskaż pozycję Więcej kształtów, kliknij pozycję Moje kształty, a następnie kliknij nazwę wybranego wzornika.

   Jeżeli nie można edytować wzornika, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika i kliknij pozycję Edytuj wzornik. Ikona na pasku tytułowym wzornika zmieni się na gwiazdkę (*), co oznacza możliwość edycji wzornika.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy okno wzornika, a następnie kliknij pozycję Nowy wzorzec.

 4. Za pomocą narzędzia Wskaźnik przeciągnij do okna wzornika kształt, którego chcesz używać wielokrotnie, aby utworzyć kształt wzorca.

 5. Aby wprowadzić więcej zmian w nowym kształcie wzorca, w oknie wzornika kliknij prawym przyciskiem myszy kształt wzorca, kliknij pozycję Edytuj wzorzec, a następnie kliknij pozycję Edytuj kształt wzorca.

Aby użyć nowego kształtu wzorca, należy przeciągnąć go z okna wzornika na rysunek. Tekst można dowolnie edytować i będzie miał on takie samo formatowanie.

Zobacz też

Dodawanie, edytowanie, przenoszenie lub obracanie tekstu w programie Visio

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×